Søren Kierkegaard: "Enten - Eller" | Noter

Se flere bedømmelser 4 4 4 4 4 4 (2 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Filosofi C

Karakter

Ingen givet

Antal sider

6

Antal ord

1136

Filformat

Word2003

Søren Kierkegaard: "Enten - Eller" | Noter

I denne opgave finder du en redegørelse for As og Bs synspunkter i Søren Kierkegaards filosfiske værk "Enten - Eller"

Uddrag
I denne fremstilling vil jeg belyse Kierkegaards megen karakteristiske skildring af æstetikerens melankolske sindstilstand, idet den i sig selv forekommer ganske tankevækkende og unik. I den anledning vil jeg redegøre for æstetikerens forhold til livets skyggesider, for derved at kunne anskueliggøre, hvorfor æstetikeren nyder at drage nytte af sit reflekterende tungsind. Endeligt vil jeg i den sidste del af min analyse, kortfattet forsøge at vurdere værdien af det fremviste tungsind. Mit fokus vil i denne opgave overvejende være inspireret af den tidlige ”Diapsalmata”, samt ”Den Ulykkeligste”, idet jeg finder, at man her får den største indsigt i det egentlige reflekterende tungsind... [læs mere nu]