Studieområdet: Prøvemappe

 • HTX 3. år
 • SO - Studieområdet
 • 10
 • 31
 • 7243
 • PDF

Portfolio: Studieområdet: Prøvemappe

Dette er en prøvemappe fra SO Studieområdet på 3. år HTX.

I den finder du en oversigt og resuméer over valgte forløb og begrundelser for valg af disse forløb.

Indhold

Titelblad: 1
SO 5 – Idealgasligningen: 3
Resumé: 3
Begrundelse for valg: 3
SO 6 – Teknologi og Mennesker: 3
Resumé: 3
Begrundelse for valg: 4
SO 7 – Vejret: 4
Resumé: 4
Begrundelse for valg: 4
SO 8 – Krudt: 4
Resumé: 4
Begrundelse for valg: 4
SO 11 – Mini SRP: 5
Resumé: 5
Begrundelse for valg: 5
SO 12 – Webmagasin: 5
Resumé: 5
Begrundelse for valg: 6
SO 13 – Teknikfagsprojekt: 6
Resumé: 6
Begrundelse for valg: 6
Bilag: 7
Bilag 1: Oversigt over forløb i studieretningsområdet: 7
Bilag 2: SO 5 Idealgasligningen: Kemiforsøg: 10
Bilag 3: SO 6 Mennesker og Teknologi: Danskanalyse – Powerpoint slide: 11
Bilag 4: SO 6 Mennesker og Teknologi: Engelsk faktabeskrivelser – Powerpoint: 12
Bilag 5: SO 7 Vejret: Problemformulering og Konklusion: 12
Bilag 6: SO 8 Krudt: Evalueringsark: 13
Bilag 7: SO 8 Krudt: Kemijournal Reaktionshastighed: 15
Bilag 8: SO 11 Mini SRP: Kildeliste: 17
Bilag 9: SO 11 Mini SRP: MEKA analyser: 19Page 3 of 30
Bilag 10: SO 11 Mini SRP: Æstetiske overvejelser af Bozels hus: 20
Bilag 11: SO 11 Mini SRP: Vurdering af fremtidsmuligheder: 20
Bilag 12: SO 12 Webmagasin: Udsnit af webmagasin: 21
Bilag 13: SO 12 Webmagasin: Formativ evaluering: 22
Bilag 14: SO 13 Teknikfagseksamensrapport: Tidsplan: 24
Bilag 15: SO 13 Teknikfagseksamensrapport: Test: 24
Bilag 16: SO 13 Teknikfagseksamensrapport: Informationssøgning: Biblioteket: 26

Uddrag

SO 5 – Idealgasligningen:
Resumé:
I SO 5 forløbet omkring idealgasligningen skulle vi designe og gennemføre eksperimenter i
naturvidenskabelige fag ved selv at kunne vælge relevant udstyr og opstillinger under hensyntagen til
sikkerhedsmæssige forhold. Desuden skulle vi vurdere og behandle data og dokumentere løsningsforslag.
Derudover skulle vi finde sammenhæng mellem teori og eksperimenter. Som produkt skulle der udarbejdes
en naturvidenskabelig rapport, hvor flere forsøgs serier kobles sammen.
Begrundelse for valg:
Jeg har valgt dette forløb da det illustrerer hvordan en kollektiv arbejdsform kan gavne i forhold til at skabe
praktisk-teoretiske problemstillinger mellem fag, og få dem besvaret. I dette projekt var det en kæmpe
fordel at benytte sig af den kollektive arbejdsform da vi kom til opgaven med forskellige kompetencer og vi
fik derfor det optimale ud af opgaven. Dog var der nogle ting vi kunne have gjort bedre. Vi skulle have
været bedre til at sørge for at inkludere alle medlemmer gennem hele forløbet og ikke bare køre derudaf
og gå ud fra at alle er med... Køb adgang for at læse mere

Studieområdet: Prøvemappe

[2]
Bedømmelser
 • 23-05-2015
  Rigtig god mappe, som tydeligt viser hvordan man kan stille en sådan mappe op
 • 14-08-2015
  Givet af HTX-elev på 2. år
  Rigtig godt overblik