SO om Solceller

SO om Solceller

Denne opgave er en SO om vedvarende energi, herunder solceller.


Opgavens problemstilling lyder:

Der vil blive redegjort for vedvarende energi og solceller, dernæst vil jeg belyse teorien og brugen af solceller. Endvidere vil jeg inddrage fysiske love som er nødvendig for at have kendskab til den fotoelektriske effekt og spændingsforskel i solcellen. Økonomiske og miljømæssige fordele ved anvendelser af solceller, vil også blive inddraget. Ydereligere vil der også blive redegjort for den mest effektive solcelletype.

Lærers kommentar

God forståelse af SO-kernestoffet, dog kan kildehenvisningen forbedres lidt.

Indhold

Forside 1
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Problemstilling 3
Vedvarende energi 3
Solceller og solvarme i historisk perspektiv 4
Solceller og deres opbygning 4-5
Solcelletyper. 6
Solpanel 7
Anvendelighed af solceller og de miljømæssige forhold …………… 7-8
Konklusion . 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Vedvarende energi
De energikilder der ikke er begrænsede hører under vedvarende energi, og det er så vindenergi, vandkraft, solenergi, jordvarme og biomasse. CO2-neutral kendetegner vedvarende energi og adskil-ler sig fra fossile energikilder (olie, kul og gas). Brugen af vedvarende energikilder har medført en effektiv reduktion af drivhusgasudledning. I Danmark har man i en årrække fokuseret på vindenergi og har derfor en af verdens største vindmølleindustrier. Produktionen af vedvarende energi fortsæt-ter og de forskellige typer af vedvarende energi bliver støttet økonomisk af staten og EU kommissi-onen. De mest udbredte Vedvarende energi-teknologier er solvarme, vindmøller, vandkraft, geoter-misk varme, solceller og bølge kraft[2]... Køb adgang for at læse mere

SO om Solceller

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.