Skifergas | Naturgeografi C

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 12
  • 4
  • 908
  • PDF

Skifergas | Naturgeografi C

Her finder du en opgave skrevet i Naturgeografic C, som handler om skifergas. Opgaven behandler både dannelsen af gassen, forekomst, udvinding og risici.

Lærers kommentar

Du har tydeligt gjort meget ud af det, det eneste jeg savner er at du også får de positive effekter med i diskussionen, f.eks. forsyningssikkerhed og sparet valuta.

Uddrag

Ud af de fossile brændstoffer olie, kul og naturgas, tilhører skiffergas kategorien naturgas, som primært består af metan. Dannelsesprocessen er ikke langt fra den af det almindeligt fundne naturgas, men adskiller sig alligevel sådan, at der skal en helt anden type indvindingsmetode til end hos de andre brændsler. Her er et kort indblik i dannelsen af fossile brændsler... Køb adgang for at læse mere

Skifergas | Naturgeografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Skifergas | Naturgeografi C.