Der er sket et tab af dannelse i dagens Danmark | Kronik

  • STX 3.g
  • Dansk A
  • 12
  • 4
  • 1615
  • PDF

Der er sket et tab af dannelse i dagens Danmark | Kronik

Her kan du få hjælp til at skrive en kronik ud fra teksten "Der er sket et tab af dannelse i dagens Danmark" af Marie Krarup, udgivet 27/10 2012 i Politiken.

Kronikken handler om, hvorvidt der er sket et dannelsestab i DK, og om dette er et problem.

Den indeholder en redegørelse for de vigtigste synspunkter og en karakteristik af argumentationen i "Der er sket et tab af dannelse i dagens Danmark".

Studienets kommentar

Super flot og nuanceret kronik på en højt fagligt niveau. Konklusionen kunne måske samle endnu bedre op på emnet.

Uddrag

Med den lynhurtige senmoderne teknologiske udvikling er klassisk dannelse blevet mindre velanset end tidligere. Al nødvendig information kan findes på google, og 'paratviden' kan således komme til at virke overflødigt. Marie Krarup argumenterer i sin artikel i Politiken, ”Der er sket et tab af dannelse i dagens Danmark”, den 27/10 2012 for, at der er sket et dannelsestab i dagens Danmark. Men er en standardiseret basisviden ikke netop nødvendig for al sand erkendelse og relevant kreativitet? Eller skal man lade den faste dannelse udskiftes af en anderledes kultur, hvor individet selv opsøger dannelsen aktivt?

Marie Krarup er gymnasielærer og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Hun fremfører en række synspunkter og argumenter i artiklen, som er med til at konkretisere og uddybe hovedpåstanden, at der er sket et dannelsestab i Danmark. Hun udnytter i teksten sin ethos som gymnasielærer som belæg for hovedpåstanden. Hun har så at sige fingeren på pulsen og ved, hvor galt det står til: ”Jeg har mødt elever, der bruger internetsider om konspirationsteorier om 11. september, som om det er sandheden. ” I forbindelse med hovedpåstanden bringes der ingen videnskabelige referencer eller anden rygdækning.
Dannelse definerer hun som ”kendskab til det fælles gods af kultur og viden, som er en vigtig del af vores historie”, hvilket lægger op til en generel karakteristik af dannelse som noget, der især omhandler det nationale, danske fællesskab. Denne udlægning fortsætter i hele teksten, da hun fremhæver basal viden om Danmarks historie og H.C. Andersen-eventyr som vigtige... Køb adgang for at læse mere

Der er sket et tab af dannelse i dagens Danmark | Kronik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Der er sket et tab af dannelse i dagens Danmark | Kronik.