Virksomhedsanalyse af Skagens Vinduesfabrik A/S | Virksomhedsøkonomi A

  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi A
  • 10
  • 20
  • 5386
  • PDF

Rapport: Virksomhedsanalyse af Skagens Vinduesfabrik A/S | Virksomhedsøkonomi A

Denne opgave er en rapport i Virksomhedsøkonomi om den fiktive virksomhed Skagen Vinduesfabrik A/S. Rapporten behandler logistiksystemet, lagerstyring, distributionsstyring og analyserer virksomhedens økonomi.

Studienets kommentar

God opbygning af opgaven. Konklusionerne på de forskellige dele hænger fint sammen med den endelige konklusion.

Indhold

Indledning
- Metodevalg
Logistiksystemet i Skagen Vinduesfabrik A/S
- Indkøbsstyring
- - Make or buy
- - Købsstrategi
- Lagerstyring
- - Lagertyper samt lagerdisponering
- Produktionsstyring
- - Produktionsfunktionen
- - Produktionsstrategi
- - Produktionsformer samt produktionslayout
- - Produktionssystem
- Distributionsstyring
- - Lagerstruktur samt transportformer
- Konklusion på logistiksystemet
- Logistisk effektivitet
- - Leveringstid
- - Leveringsoverholdelse
- - Lageromkostninger
- - Leveringsfleksibilitet samt leveringsinformation
- Konklusion på logistisk effektivitet
Økonomisk analyse af Skagens Vinduesfabrik A/S
- Rentabiliteten
- - Afkastningsgraden
- - Overskudsgraden
- - Aktivernes omsætningshastighed
- - Egenkapitalens forrentning
- Indtjeningsevnen
- - Overskudsgrad
- - Indeks for omsætning og omkostninger
- Soliditeten
- Likviditeten
- Konklusion på den økonomiske analyse
Forslag til ændringer
- LEAN
- ABC-analyse
- Samarbejdsbaseret købsstrategi
- Outsource transporten
Konklusion for rapporten
Bilag

Uddrag

Denne rapport omhandler produktionsvirksomheden Skagen Vinduesfabrik A/S. Denne skal give et indblik i SKV's logistiske såvel som økonomiske situation, hvortil der til sidst vil komme forslag til hvad SKV kan gøre anderledes. Af den grund vil der blive udarbejdet to analyser: en af deres logistiksystem og en af deres økonomi. Logistikanalysen vil blive udarbejdet ud fra deres indkøbsstyring, lagerstyring, produktionsstyring samt distributionsstyring. Herefter vil den logistiske effektivitet vurderes. Efter denne, vil der være en økonomisk analyse af SKV i analyseperioden 2012-2013, som indeholder en rentabilitetsanalyse, en analyse af indtjeningsevnen samt en analyse af soliditeten og likviditeten. Heri er Du-Pont modellen blevet brugt til at argumentere med, samt indekstal og nøgletal er blevet brugt til at forklare udviklinger og årsager til den økonomiske situation. Efter den økonomiske analyse, har jeg fremsat forslag til ændring i logistiksystemet og vurderet konsekvenserne på den logistiske effektivitet såvel som på rentabiliteten. Gennem hele rapporten vil der indgå små delkonklusioner under hvert emne, mens der vil indgå større konklusion efter logistiskanalysen, økonomianalysen og til forslagene. Slutteligt vil der være en overordnet konklusion for hele rapporten... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedsanalyse af Skagens Vinduesfabrik A/S | Virksomhedsøkonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.