Sedimenttyper | Rapport | Naturgeografi B

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 10
  • 6
  • 1527
  • PDF

Sedimenttyper | Rapport | Naturgeografi B

Rapport i Naturgeografi B, om vandindhold, sedimenttyper og vandgennemstrømning.

Formål:
Iagttage og beskrive jordprøver, bestemmelse af forskellige jordprøvers aktuelle vandindhold, samt, bestemmelse af jordprøvens sedimenttyper. Dertil at demonstrere, at forskellige sedimenttyper har forskellig vandgennemstrømning og vandkapacitet.

Indhold

Formål
Hypotese
Teori
Metode
Resultater
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Hypotese:
Vi forventer at ler indeholder mest vand og sand det mindste. Da sedimentstørrelser af ler- og sandjord er meget forskellige. I det andet forsøg forventer vi at sand har den hurtigste vandgennemstrømning og ler den mindste.
...
Teori:
Den generelle klassifikation af jordtypen ler er, at ler jord er en mineraljord som er blevet dannet ved forvitring eller aflejring, altså at lerjorden er blevet dannet gennem tilførselen af delvist nedbrudt organisk materiale fra døde planter og dyr. Dette delvist nedbrudt organisk materiale, humus, giver den omdannede mineraljord en mørk farve.
...
Metode:
Vi benytter kvalitativ metode og kvantitativ bestemmelse. Derudover har vi brugt måling, observationer og beregninger til at kunne komme frem til resultater.
...
Resultater:
Øvelse 1:
Vores jordtype var: fugtig vandet og til dels overmættet. Farven er mørkegrå og sort. Der til kan man op af posens sider se at vores jordtype er meget finkornet. Dertil lugter vores jordprøve af strand lugt.
...
Diskussion:
Forklaringer på jordprøvernes aktuelle vandindhold samt vandgennemstrømningen, er forklaret i teorien. Men kort sagt så kan man se på jordprøverne at dem der havde meget vand i sig, også tilbageholder meget vand, hvilket betyder at disse slags jordprøver har lav porøsitet og lav permeabilitet. Hvor som sand 1 havde lidt vand i sig, og kunne ikke tilbageholde meget vand, har stor andel af hulrum dvs. høj porøsitet og høj permeabilitet. Så forsøgene viser jordtypernes forskellige partikel størrelser har en effekt.
... Køb adgang for at læse mere

Sedimenttyper | Rapport | Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.