Emneopgave om sandsynlighedsregning, binomialfordeling, normalfordeling og hypotesetest

 • HHX 2. år
 • Matematik A
 • 12
 • 14
 • 3278
 • PDF

Emneopgave om sandsynlighedsregning, binomialfordeling, normalfordeling og hypotesetest

Opgaven redegør for de grundlæggende begreber inden for sandsynlighed, gennemgår samtlige aspekter af matematikens sandsynlighedsregning og viser forskellen mellem en binomialfordeling og normalfordeling.

Lærers kommentar

Næsten fejlfri opgave

Indhold

Indledning og basis begreber 3
Stikprøve og population 3
Binomialfordeling 4
Beregning af enkelt sandsynligheder: 4
Beregning af summeret sandsynligheder 5
Konfidensinterval for andel 5
Test af hypotese om andel og signifikansniveau 6
Fra binomialfordeling til normalfordeling 6
Kombinatorik 8
Normalfordeling 8
Beregning af sandsynligheder 9
Konfidensinterval for middelværdi 10
Test for hypotese om middelværdi og signifikansniveau 10
χ2-test for afhængighed 11
Eksempel – hypotese, signifikansniveau, Q-værdi, frihedsgrader 11
Type 1 og type 2 fejl 13
Kilder 14

Uddrag

Indledning og basis begreber

Sandsynlighedsregning beskæftiger sig med, hvordan man beregner sandsynligheden for at opnå et bestem resultat af et forsøg, hvor man ikke med sikkerhed kender resultatet. Det kaldes et stokastisk forsøg (et eksperiment) og kan fx være et kast med en terning, lotto o. lign.
Det der kan ske, kaldes en hændelse eller et udfald. Antallet af mulige udfald kaldes udfaldsrummet U = {u1, u2, u3 …. un} dette er de mulige udfald. For et kast med en terning vil udfaldsrummet være U = {1, 2, 3, 4, 5, 6} og udfaldet kunne være at slå en 2'er. Den komplementære hændelse til at slå en 2'er ville være ikke at slå en 2'er... Køb adgang for at læse mere

Emneopgave om sandsynlighedsregning, binomialfordeling, normalfordeling og hypotesetest

[23]
Bedømmelser
 • 09-11-2016
  opsætningen er fin nok, men brug af de simpler termer kunne være lidt mere tilpassende til forståelse for de elever som er lige begyndt på gymnasiet ellers ville jeg sige gode eksempler er tilstede i denne opgave.
 • 13-05-2013
  Super god opgave, som kommer omkring alle vigtige punkter indenfor sandsynlighed og fordelinger.
 • 22-04-2016
  Hjalp mig meget med min emneopgave
 • 13-12-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Forklarer emnet godt!