Royal Unibrew | VØ B | Eksamen august 2016

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Royal Unibrew | VØ B | Eksamen august 2016

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ B d. 16. august 2016 (hhx162-VØK/B-16082016).

Indeholder besvarelser i Pdf fil og bilag i Excel fil

Eksamenssættet indeholder besvarelsen af følgende opgaver:
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Royal Unibrew A/S
Opgave 2 - Kalkulation og indtjening - Motion Import A/S
Opgave 3 - Virksomhedens rapportering - Petersen Ovne A/S
Opgave 4 - Lagerstyring - Grydemester A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Royal Unibrew A/S klarer sig bedre end sine konkurrenter.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Royal Unibrew A/S anvender på sine hovedmarkeder.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Royal Unibrew A/S for årene 2013 - 2015 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og ledelsesberetningen.

Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan Royal Unibrew A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5 %)
Vurder Royal Unibrew A/s' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (10 %)
Beregn de variable omkostninger i alt og pr. stk. for partiet af Fitness B12.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Beregn dækningsbidrag pr. stk. og dækningsbidrag i alt for partiet af Fitness B12.

2.3 (5 %)
Redegør for, hvordan Motion Import A/S kan anvende den udarbejdede kalkulation i forbindelse med beslutningen om den eventuelle import af partiet Fitness B12.

3.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2015/16 i bilag 5. Der skal ikke udarbejdes noter.
Saldobalancen fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvilke omkostningskonti i saldobalancen der indeholder variable omkostninger.

3.3 (5 %)
Vurder, hvordan den forventede aktivitetsstigning kan påvirke Petersen Ovne A/S' fremtidige variable omkostninger og kapacitetsomkostninger.

4.1 (5 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for WW Professional.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.

4.2 (5 %)
Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan den optimale indkøbsstørrelse for WW Professional vil blive påvirket, hvis lagerrenten stiger.

4.4 (5 %)
Diskuter, hvordan Grydemester A/S's logistiske effektivitet påvirkes af den høje lagerservicegrad.

Uddrag

1. Redegør for, hvorfor Royal Unibrew A/S klarer sig bedre end konkurrenterne

Til følgende redegørelse er der taget udgangspunkt i artiklen ”Royal Unibrew løber fra sine konkurrenter på ølmarkedet”.

Ifølge Morten Imsgaard, så klarer Royal Unibrew sig bedre end konkurrenterne, fordi de har en stærk produktportefølje og fordi de har loyale forbrugere. Herudover har de været i stand til at implementere en række effektiviseringer, som har forbedret deres resultat på bundlinjen i forhold til mange andre konkurrenter.

Royal Unibrew har, modsat så mange andre af de større bryggerier, valgt at fokusere på deres eksisterende markeder. I stedet for at blive ved med at søge ud på nye markeder, når de eksisterende oftest er mættet, så vælger Royal Unibrew i stedet at fokusere på at øge effektiviteten og produktiviteten på de markeder, som man allerede befinder sig på.

2. Vurder, hvilken konkurrencestrategi Royal Unibrew A/S anvender på sine hovedmarkeder

Til vurderingen af hvilken konkurrencestrategi Royal Unibrew A/S anvender på sine hovedmarkeder, så vil der i det følgende tages brug af Porters konkurrencestrategier, som skelner mellem fokus på markeder og virksomhedens konkurrencemæssige fordel.... Køb adgang for at læse mere

Royal Unibrew | VØ B | Eksamen august 2016

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.