Afsætning A: Roskilde Festival

  • HHX 3. år
  • Afsætning A
  • 12
  • 13
  • 4317
  • PDF

Brancheanalyse, Virksomhedsanalyse: Afsætning A: Roskilde Festival

Her finder du en opgave i afsætning om Roskilde Festival, som indeholder en analyse og diskussion af virksomhedens servicemanagementsystem samt en diskussion og vurdering af Roskilde Festivals strategiske muligheder.

Opgaven er skrevet i 2014.

Lærers kommentar

Virkelig god opgave, med en forståelse og besvarelse af opgaven som er i top.

Studienets kommentar

Ganske fin opgave, som kommer ind omkring mange forskellige områder og teorier vedrørende Roskilde Festival.

Indhold

1: Analyser og diskuter Roskilde Festivals servicemanagementsystem.
Servicekonceptet
Roskilde festivals kerneydelse
Roskilde festivals periferiydelse
Målgruppe
Roskilde festivals leverancesystem
Corporate image
Virksomhedskultur
Konklusion
SW-Analyse
Diskussion ud fra SW-analyse
2: 
Diskuter og vurder Roskilde festivals strategiske muligheder
Skydeskivemodellen
Konkurrenceform
Brancheanalyse - porters 5 forces
SWOT-analyse
TOWS-Analyse

Uddrag

For at analysere Roskilde festival vil jeg benytte Smilk modellen, der består af servicekoncept, mål-gruppe, corporate image, leverancesystem og virksomhedens kultur. Tilsammen viser disse 5 ele-menter, hvordan en virksomhed skal udvikle et serviceprodukt, og ydermere hvordan de skal mar-kedsføre det. Med servicekonceptet, vil jeg finde Roskilde festivals kerneydelse, og dernæst deres periferiydelse. Under leverancesystemet, vil jeg kigge på front og backup systemet, dernæst vil jeg undersøge Roskilde festivals målgruppe. Afslutningsvist vil jeg kigge på festivalens corporate ima-ge, og ud fra de ovennævnte punkter vil jeg beskrive virksomhedens kultur.

Nedenunder vil gennemgå de fem elementer i SMILK-modellen, som udgør virksomhedens service mannagement system.

Servicekonceptet:

Et servicekoncept består af servicevirksomhedens kerneydelse og periferiydelse. Med andre ord beskriver servicekonceptet altså Roskilde festivals mest væsentlige begivenheder, samt de sekundæ-re ydelser som festivallen også tilbyder.

Roskilde festivals kerneydelse:
Kerneydelsen for Roskilde festival er, koncertoplevelser med kendte og mindre kendte kunstnere fra rundt omkring i verden. De musikansvarlige rejser hvert år rundt i Europa for, at lytte til lokale bands, som de vil give muligheden for at optræde for et bredt og stort publikum. Endvidere deltager de på festivaler uden for Danmark, for at styrke deres kerneydelse.

Roskilde festivals periferiydelse:
Periferiydelsen for Roskilde festival, bygger på alt det Roskilde festival tilbyder, udover deres ker-neydelse som er koncertoplevelser af forskellige slags. Det er blandt andet alt den mad som roskilde... Køb adgang for at læse mere

Afsætning A: Roskilde Festival

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.