Romerriget | Noter til "Overblik"

  • STX 1.g
  • Historie A
  • Godkendt
  • 4
  • 602
  • PDF

Romerriget | Noter til "Overblik"

Notaterne indeholder de mest væsentlige og vigtigste ting fra kapitlet om Romerriget fra lærebogen "Overblik - Verdenshistorie i Korte Træk".

Indhold

Romerrigets samfund
Årsager til Romerrigets sammenhængskraft
Romerrigets fald
Romerne og deres religion

Uddrag

Republikkens politiske elite: En magtfulde familier (Ejede jord, gammel og fornem slægt, anså dem deres ret at besætte samfundets mest betydningsfuld embeder.
Deres interne magtkampe karakteriserede republikken.
Kejseren støttede dem —> ellers ville han opleve modstand

Fri bondestand:
Romersk borgerret (adgang til folkeforsamlingen)
Deres indflydelse var reduceret af den politiske elite

Underklasse
Jordløse daglejere:
Indflydelse: Stemmekvæg for overklassen
De blev holdt på plads med gratis kornuddelinger, gladiatorkampe... Køb adgang for at læse mere

Romerriget | Noter til "Overblik"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.