Rockwool | VØ A eksamen (netadgang) maj 2015

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Rockwool | VØ A eksamen (netadgang) maj 2015

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ A med netadgang onsdag den 27. maj 2015. ( hhx151-VØKn/A-27052015)

Indeholder besvarelse og Excel bilag.

Følgende opgaver besvares:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - ROCKWOOL A/S
Opgave 2 - Aktivitetsoptimering - Tool A/S
Opgave 3 - Investering - Plastmo ApS
Opgave 4 - Årsrapporten - OldWood A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for, hvilken vækst- og konkurrencestrategi ROCKWOOL fremover vil anvende.

1.2 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for ROCKWOOL koncernen for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene, ledelsesberetningen og artiklen.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvorledes ROCKWOOL koncernens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2013 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.4 (10 %)
Udarbejd en PESTEL-analyse for ROCKWOOL koncernen.

1.5 (5 %)
Vurder ROCKWOOL koncernens fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Beregn den optimale salgspris for KL-2.

De nødvendige informationer findes i bilag 3.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget afsætningen af MEGA mindst skal stige, før nedsættelse af salgsprisen til kr. 120 er lønsom.

2.3 (5 %)
Forklar, hvordan en eventuel mængderabat vil påvirke den beregnede stigning i afsætningen i spørgsmål 2.2.

3.1 (5 %)
Redegør for, hvilken investeringsårsag der er tale om.

3.2 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.3 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.4 (5 %)
Vurder, hvor stor afsætningen i år 8 mindst skal være, for at investeringen er lønsom.

4.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2014. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 5. I bilag 6 findes en skabelon til opstilling af resultatopgørelsen.

4.2 (5 %)
Opstil balancen pr. 31.12.14. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 5. I bilag 7 findes en skabelon til opstilling af balancen.

4.3 (5 %)
Forklar, hvilke poster i årsregnskabet for 2014 der er blevet påvirket af investeringen i den nye maskine til opskæringsafdelingen.

Uddrag

Opgave 1 – Virksomhedsanalyse, 50 %

1. Redegør for, hvilken vækst- og konkurrencestrategi ROCKWOOL fremover vil anvende
Til at redegøre for virksomhedens vækststrategier tages der udgangspunkt i Ansoff's vækstmatrice, og til virksomhedens konkurrencestrategier tages der udgangspunkt i Porters generiske strategier.

Vækststrategier

I artiklen ”Rockwool skifter gear: Nu skal der tjenes penge” nævnes det, at Rockwool for deres stenuldsprodukter ønsker at styrke indsatsen på de markeder, hvor de allerede har en stærk position, fremfor at satse på nye markeder. Dette indikerer, at koncernen benytter sig af en markedsindtrængningsstrategi. Det samme bliver bekræftet ved, at koncernen ønsker at ”generobre stenuldens placering på det amerikanske marked”.
Det bliver ligeledes nævnt i artiklen, at koncernen vil begynde at afsætte deres Rockfon produkter gennem nye salgskanaler i form af systemløsninger. Der fokuseres her på en ny kundegruppe, da man ønsker at produkterne skal være tænkt ind i et byggeri gennem arkitekten. Herved vil der således være tale om brugen af en markedsudviklingsstrategi.

Konkurrencestrategier

Da Rockwool-koncernen afsætter deres produkter i hele verden, formodes de enten at have en omkostningsleder- eller differentieringsstrategi. Det er yderligere gældende for Rockwool, at deres stenuldsprodukter har en kvalitet som er væsentlig bedre end mange af konkurrenternes billigere alternativer, hvorfor det må antages, at de benytter sig af en differentieringsstrategi, jf. artiklen ”Rockwool skifter gear: Nu skal der tjenes penge”.

2. Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for ROCKWOOL koncernen for årene 2011 til 2013 med udgangspunkt i nøgletallene, ledelsesberetningen og artiklerne

Rentabilitetsanalysen

Afkastningsgraden viser en positiv udvikling fra 2011 til 2013, da denne er steget fra 8,6 til 10,2 %. Dette svarer til en stigning på 19,1 %. Sammenholdt med markedsrenten på 3-4 % befinder afkastningsgraden sig på et tilfredsstillende niveau igennem hele perioden... Køb adgang for at læse mere

Rockwool | VØ A eksamen (netadgang) maj 2015

[1]
Bedømmelser
  • 01-04-2016
    Super god opgave :-)