Revolution og forandring? | Fællesdel | Samfundsfag

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 3
 • 938
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Revolution og forandring? | Fællesdel | Samfundsfag

Dette er Studienets eksemplariske besvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Revolution og forandring?" fra august 2014. Eksamenssættet blev stillet i Samfundsfag A på STX.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Argumentér ud fra en socialdemokratisk grundholdning imod Enhedslistens synspunkter, som de kommer til udtryk i citatet nedenfor.
1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre i danskernes uddannelsesniveau, der fremgår af figur 1. Hver af hypoteserne skal understøttes af en faglig begrundelse.

Uddrag

Kapitalismen skal ikke ophæves og kapitalistklassens ejendomsret til produktionsmidlerne skal ikke afskaffes, sådan som Enhedslisten skriver. Vi skal ikke at bekrige arbejdsgiverne men i stedet arbejde på at opnå så gode vilkår som muligt for den enkelte arbejder. Derfor er der ikke brug for revolutioner men derimod gradvise reformer i retning af stadig bedre forhold for arbejderne.

Det vil føre til dårlige økonomiske vilkår for alle mennesker i vores samfund, hvis vi erstatter markedsøkonomien...

---

Hypotese 1:

I samtlige år tager flere kvinder end mænd en mellemlang videregående uddannelse, fordi kvinder i høj grad socialiseres til netop denne uddannelsestype.

Begrundelse:

I kategorien ”mellemlang videregående uddannelse” findes størstedelen af de uddannelser, der leder til såkaldte ”omsorgsjobs”, dvs. jobs, hvor man arbejder tæt sammen med mennesker. Det drejer sig eksempelvis om pædagog-, lærer-, sygeplejerske- og jordemoderuddannelsen. I den primære og sekundære socialisering opdrages mange piger til bløde værdier og til at drage omsorg for andre, fx gennem... Køb adgang for at læse mere

Revolution og forandring? | Fællesdel | Samfundsfag

[1]
Bedømmelser
 • 30-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Super beskrivelse til at se hvad det er man har med at gøre