Resistans i en metaltråd | Fysik B

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 7
  • 5
  • 680
  • PDF

Rapport: Resistans i en metaltråd | Fysik B

Her finder du en opgave om et forsøg med resistans i en metaltråd.

Formålet med øvelsen er at eftervise hvordan resistansen i en metaltråd afhænger af trådens længde, og dens tværsnitsareal, samt at bestemme længden af en rulle kobbertråd.

Indhold

Formål
Opstiling
Uførelse
- Afhængighed af L
- Afhængighed af A
- Længen af en rulle kobberledning
Databehandling
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Sæt to ledninger i ohmmetrets bøsninger, så de kan nå i hele ledningens længde. Den ene ledning forsynes med et krokodillenæb. Den målte resistans vil, da ledningerne og metaltråden er serieforbundne, være summen af resistansen i ledningerne, Rledning og resistansen af tråden, R. Vælg nu den tyndeste Kanthal-D tråd. Sæt den ene ledning fra ohmmetret i bøsningen, og placér den anden, så længden er præcis 20 cm. Aflæs ohmmetret og indtast længde og resistans i et datasæt kaldet ”Konstant A” i Logger Pro. Fortsæt med at øge længden med 20 cm, indtil I har målt hele længden (frem og tilbage!). Indtast trådens diameter, D som en Brugerparameter... Køb adgang for at læse mere

Resistans i en metaltråd | Fysik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.