Rentabilitetsanalyse af Lagkagehuset | Virksomhedsøkonomi A

 • HHX 3. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • 10
 • 5
 • 1670
 • PDF

Virksomhedsanalyse: Rentabilitetsanalyse af Lagkagehuset | Virksomhedsøkonomi A

Her finder du en virksomhedsanalyse af Lagkagehuset. Virksomhedsanalysen omfatter en vurdering af virksomhedens brug af vækststrategi, en værdikædeanalyse samt en økonomisk analyse med fokus rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten. Virksomhedsanalysen rundes af med en vurdering af Lagkagehusets fremtidsudsigter.

Opgaven er skrevet i 2016.

Indhold

1.1 (5 %) - Vurder, hvilken vækststrategi Lagkagehuset A/S benytter sig af
1.2 (5 %) - Udarbejd en værdikædeanalyse med fokus på de primære aktiviteter
1.3 (5 %) - Redegør med udgangspunkt i uddraget af ledelsesberetningen, hvorledes Lagkagehuset A/S bestræber sig på at gøre forretningen lønsom.
1.4 (25 %) - Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for Lagkagehuset A/S for årene 2014, 2013 og 2012 med udgangspunkt i artiklerne, uddrag af ledelsesberetningen og nøgletallene
1.5 (5 %) - Vurder Lagkagehuset A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål 1.1 - 1.4

Uddrag

1.4 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for Lag-kagehuset A/S for årene 2014, 2013 og 2012 med udgangspunkt i artiklerne, uddrag af ledelses-beretningen og nøgletallene.

Afkastningsgraden er steget fra 9,9% til 15,4% fra 2012 til 2014. Det er en stigning på 5,5 pp, svarende til 55,27%. Denne udvikling er positiv, da afkastningsgraden skal være større end alternativrenten, som er markedsrenten plus risikotillæg og inflation. Alternativrenten er på ca. 4-5%. Igennem hele perioden er niveauet derfor på et tilfredsstillende niveau. Afkastningsgraden steg specielt fra 2013 til 2014. Årsagen til stigningen i afkastningsgraden skyldes stigningen i omsætningen, fra den stigende efterspørgsel på frisk brød. Stigningen skyldes også virksomhedens ekspansioner i 2014, hvilket har skyldes den store stigning fra 2013 til 2014, samt den nye produktlancering af glutenfri produkter. Indtjeningen i 2014 skyldes også, at virksomheden har rettet nyetableringer mod opbygning af systemer og organisationen. Skiftning af driftsmateriel, som er mere energivenlige og reduceringen af spildet af råvarer, har også betydet, at virksomheden har fået en større afkastningsgrad.

Overskudsgraden er steget fra 4,7% til 6,9% i perioden. Det er en stigning på 2,2 pp, svarende til 47,84%. Denne udvikling er også positiv, da virksomheden får en større del af omsætningen til indtjening. Niveauet stiger specielt fra 2013 til 2014, hvilket har haft indflydelse på stigningen i afkastningsgraden fra 2013 til 2014. Stigningen skyldes virksomhedens forbedring i indtjeningen, som er beskrevet ovenover. Skiftning af driftsmateriel, som er mere energivenlige og reduceringen af spildet af råvarer, har også betydet, at virksomheden har fået en større overskudsgrad... Køb adgang for at læse mere

Rentabilitetsanalyse af Lagkagehuset | Virksomhedsøkonomi A

[1]
Bedømmelser
 • 22-03-2017
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Super opgave - lige hvad jeg søgte!