Religionsprojekt om civilreligion i USA

  • STX 3.g
  • Religion B
  • Ingen givet
  • 6
  • 1973
  • PDF

Religionsprojekt om civilreligion i USA

Dette er et religionsprojekt i Religion B på STX. Det handler om civilreligion i USA med udgangspunkt i Barack Obamas tale "Remarks by the President at 9/11 memorial".

Opgaveformulering
Hvordan kommer civilreligion til udtryk i USA?

Problemstillinger:
Redegør for civilreligion.
Analysér udvalgte civilreligiøse ritualer og myter.
På hvilken måde udtrykker Obamas tale ”Remarks by the President at 9/11 memorial” civilreligion?
Vurder i hvilken grad civilreligion er inkluderende i USA

Der er særligt fokus på civilreligiøse træk. Desuden er der foretaget en ritualanalyse af flaghejsningsritualet i USA i forbindelse med 4 of July. Afslutningsvis en komparativ diskussion af kritikere.

Lærers kommentar

God og velskrevet projekt med god forståelse for teksten. Til en evt eksamen skulle nogle begreber gerne uddybes; fx. Durkheims begreber.

Indhold

Indledning
Projektbeskrivelse
Hvad er civilreligion?
Analysér udvalgte civilreligiøse ritualer og myter.
På hvilken måde udtrykker Obamas tale ”Remarks by the President at 9/11 memorial” civilreligion?
Vurder i hvilken grad civilreligion er inkluderende i USA
Konklusion
Kildeliste

Uddrag

Indledning
Størstedelen af alle mennesker tilstræber en følelse af fælles samhørighed. Der ligger store livsværdier i at have et fællespunkt, derfor samles mennesker omkring nogle grundværdier, der giver dem en fælles identitet på trods af deres forskellige baggrunde. Civilreligionens funktion er at knytte folk sammen på kryds og tværs af forskellige kulturer og samfundsordener, hvor deres motivation bygger på den åndelige kraft. På trods af civilreligionens fælles udfald, er det varierende, hvordan den kommer til udtryk i de forskellige samfund. Spørgsmålet er, hvad det er, der er skyld i denne afveksling i civilreligionens formidling. Er det ydre vilkår? Skyldes det politiske eller kulturelle faktorer? Vi vil i denne opgave undersøge civilreligion og dens værdier, samt hvordan den kommer til udtryk i USA.

...

Projektbeskrivelse
For at redegøre for civilreligionsbegrebet, har vi taget udgangspunkt i uddraget ”Civil-religion – religion for folket” fra Når Gud bliver nationalist. Med specielt fokus på Robert Neely Bellahs definerede teori om amerikansk civilreligion. På baggrund af redegørelsen vil der blive foretaget en hermeneutisk analyse med henblik på civilreligiøse træk i Barack Obamas tale ”Remarks by the President at 9/11 memorial”. Denne tale er central, da den fokuserer på nationens styrke i fællesskab, der afspejler sammenholdet mod terrorisme. Ligeledes vil der blive analyseret USA's nationalsang, med særligt henblik på USA's flag som centralt civilreligiøst symbol. Flaghejsningsceremonien i forbindelse med 4th of July vil blive analyseret efter Arnold von Genneps teori om overgangsriter; separations-, liminal- og inkorporationsfasen. Udvælgelsen af de civilreligiøse ritualer og myter blev med fokus på flag og nationalsang og ageren omkring disse pga. deres udbredte brug. En analyse af den amerikanske pengeseddel kunne være inddraget i denne forbindelse, men mottoet fra pengesedlen nævnes også i Obamas tale, der bliver belyst. Afslutningsvis bliver det vurderet, med inddragelse af artiklen ”Civilreligion: Det moderne samfunds nationalreligion” fra religion.dk , i hvor høj grad civilreligionen i USA er inkluderende for hele nationen. Robert Bellahs teori om amerikansk civilreligion sættes komparativt overfor den kritiske religionssociolog Marcela Christi... Køb adgang for at læse mere

Religionsprojekt om civilreligion i USA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.