Regnskabsanalyse af Crisplant A/S | Virksomhedsøkonomi A

  • HHX 3. år
  • Virksomhedsøkonomi A
  • 10
  • 5
  • 1251
  • PDF

Regnskabsanalyse af Crisplant A/S | Virksomhedsøkonomi A

Her finder du en regnskabsanalyse af virksomheden Crisplant A/S med fokus på rentabilitet, indtjeningsevne samt soliditet og likviditet.

Regnskabsanalysen er lavet for årene 2012, 2013 og 2014.

Lærers kommentar

Fin analysetekst med god årsagsforklaring vha. artiklerne. Der er lige et par småting, der skal på plads (GE, LG, SG)

Indhold

1. Rentabilitetsanalyse
2. Indtjeningsevne
3. Soliditets- og likviditetsgrad

Uddrag

Overskudsgrad
Indtjeningsevnen i Crisplant A/S er uændret fra 2012 til 2014, idet overskudsgraden er på samme niveau i starten af analyseperioden som slutningen af analyseperioden. I 2013 havde indtjeningsevnen dog et mindre fald. Overskudsgraden er uændret, selvom omsætningen er steget. Grunden til dette står i afsnittet nedenunder.

Indeks for omsætning og omkostninger
Udviklingen i forholdet mellem omsætningen og produktionsomkostningerne har haft en ne-gativ indflydelse på overskudsgraden i analyseperioden, da produktionsomkostninger er ste-get procentuelt mere end omsætningen, nemlig 3 pp mere. Årsagen til stigningen i omsætnin-gen fra jf. artikel 1 skyldes en stigning i omsætningen fra den stigende efterspørgsel på net-handel og nye ordre på anlæg. Stigningen i omsætningen fra 2012 til 2013 skyldes jf. artikel 3 en stor milliard ordre i Abu Dhabi. Forsknings- og udviklingsomkostninger er steget ca. det samme som omsætningen, hvilket derfor ikke har haft en stor betydning på indtjeningsevnen. Ledelsen skriver i sin beretning for 2014, at virksomheden har afholdt omkostninger i størrelsesordenen 52 mio. kr. til udvikling. Det kan henføres til den store stigning i forsknings- og ... Køb adgang for at læse mere

Regnskabsanalyse af Crisplant A/S | Virksomhedsøkonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.