Redegørelse for Descartes' erkendelsesteori

  • HTX 3. år
  • Filosofi C
  • Ingen givet
  • 6
  • 1030
  • PDF

Redegørelse for Descartes' erkendelsesteori

I denne opgave finder du en redegørelse for René Descartes erkendelsesteori, hans cogito og ontologiske gudsbevis med udgangspunkt i uddrag af værket "Meditationer over førstefilosofien".

Indhold

Indledning
Fundamentet for erkendelsesteorien
Descartes' cogito
Descartes' gudsbevis
Kan man stadig bruge Descartes overvejelser hvis man fjerner gudsbeviset?
Konklusion
Bilag
- De 4 metodiske regler
- Descartes' cogito-argument

Uddrag

Da naturvidenskaben fik sit gennembrud i 1600-tallet og inspirerede samtidens filosofer til at udarbejde et fundament for naturvidenskaben – der kunne begrunde muligheden for sikker viden følte Descartes at dette var hans kald. Descartes forbilleder var matematikken og geometrien og det ville han benytte sig af til at afdække skepticismens huller. Han ville formulere en erkendelsesteori, der ville kunne begrunde naturvidenskaben og sikker viden, og derved overvinde skepticismen... Køb adgang for at læse mere

Redegørelse for Descartes' erkendelsesteori

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.