Rapport med udregning af massefylde af et blylod i Fysik B

  • Gymnasial supplering 1. år
  • Fysik B
  • Godkendt
  • 5
  • 1163
  • PDF

Rapport med udregning af massefylde af et blylod i Fysik B

Her finder du en rapport i Fysik B med et forsøg om at udregne massefylde af et blylod.

Formål – I dette forsøg er formålet og udregne massefylde af et blylod ved hjælp af tre forskellige forsøg. Derefter sammenlignes forsøg 1 og 3 ved hjælp af max/min metode for at finde ud af hvilken metode der er mest præcis. Derudover vil der også indgå beregninger for massefylde på seks forskellige lodder i forsøg 1.

Indhold

Formål
Teori
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater og databehandling
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Teori – Densitet eller massefylde, betegner hvor meget et stof vejer i gram per kubikcentimeter.

Massefylde= masse/rumfang eller Rho(ρ)= m/v

Når en genstand nedsænkes i en væske(så genstanden er helt tildækket af væsken), så kan det observeres at mængden af vand stiger. Ved hjælp af denne stigning kan rumfanget af en given genstand udregnes. I dette forsøg bruges lodder lavet af forskellige metaller, og hvis et lod nedsænkes i en målekolbe med fx 100 ml vand og vandet stiger til 120 ml med loddet i vandet, så må loddets rumfang være 20 ml. Når loddet nedsænkes fortrænges noget vand, og det er på grund af den fortrængte mængde vand at denne metode kan bruges til at bestemme rumfanget.

Massefyldet kan også bestemmes ved at måle objektet rent geometrisk og derefter veje det. I dette tilfælde skal man bruge formlen for en cylinder, da et lod har samme geometriske form som en cylinder. Først vejes loddet, og derefter bruges formlen V = π * r2 * h for at bestemme rumfanget. Massen divideres med rumfanget for at finde massefylde... Køb adgang for at læse mere

Rapport med udregning af massefylde af et blylod i Fysik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.