Rapport: Salt i smør | Kemi C

  • STX 2.g
  • Kemi C
  • 10
  • 8
  • 875
  • PDF

Rapport: Salt i smør | Kemi C

Se en rapport i Kemi C som beskriver et forsøg med salt i smør. Forsøgets formål er at undersøge saltindholdet i Kærgården ved hjælp af Mohr titrering.

Forsøget vil eftervise varedeklarationens saltindhold(NaCl) og kontrollere om det passer med et saltindhold på 1 %.

Indhold

Formål
Hypoteser
Teori
Materialeliste
Fremgangsmåde
Resultater
Resultatbehandling
Diskussion og Fejkilder
Konklusion
Kilder

Uddrag

På en pakke smør, i dette tilfælde Kærgården, står der på varedeklarationen at salt indholdet er på 1 %. Jeg vil i dette forsøg derfor eftervise varedeklarationens saltindhold(NaCl) og kontrollere at om det passer med et saltindhold på 1 %. Dette vil blive gjort på baggrund af Mohr titrering... Køb adgang for at læse mere

Rapport: Salt i smør | Kemi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.