Rapport om opvarmning i kyst og fastlandsklima

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 12
  • 9
  • 1547
  • PDF

Rapport om opvarmning i kyst og fastlandsklima

Rapporten handler om opvarmning i kyst og fastlandsklima. Eleverne har foretaget et forsøg for at teste hvordan henholdsvis vand og sand reagerer når det bliver udsat for opvarmning.

Indhold

Indledning
Teori
- Varmekapacitet
- Sø- og landbrise
- Kyst- eller fastlandsklima
Metode
- Apparaturliste
- Fremgangsmåde
Resultatanalyse
Diskussion
- Diskuter hvorfor der er så stor temperaturforskel i de 4 byer, selvom de ligger på samme breddegrad.
- Vurder hvilken type klima hver af de fire byer ligger i.
- Diskuter hvilke fejlkilder der påvirker forsøget og vurder deres indvirkning på resultatet.
- Vurder forsøgets validitet
Konklusion
Bibliografi

Uddrag

Indledning
Vi har i projektgruppen foretaget et forsøg for at teste hvordan henholdsvis vand og sand reagerer når det bliver udsat for opvarmning. Formålet med denne øvelse var at opnå viden om kyst- og fastlandsklimaet. Ved at undersøger to forskellige materialers varmekapacitet og studere opvarmningen, kan man undersøge levevilkår og erhvervsmuligheder på jorden. Der er forskel i klimaet alt afhængigt af om man vælger at bosætte sig ved havet eller i midten af et kontinent, da byggematerialerne og isoleringer er afhængig af klimaet. Vegetation og dyrkelse af afgrøder er også afhængigt af klimaet, og derfor er det vigtigt. Derfor opstillede projektgruppen hypotesen: Vandet bliver hurtigere opvarmet end sandet, men sandet kan holde på varmen i længere tid.

Teori
Varmekapacitet
Varmekapacitet er hvor meget varme et stof kan rumme, og den specifikke varmekapacitet er hvor meget varme der skal til, for at et materiales temperatur stiger med nøjagtig 1 grad. Altså kan et materiale med høj varmekapacitet absorbere mere energi før temperaturen stiger. Et eksempel er fra- og pålandsvind. Den afvekslende vindretning ved kysten er effekten af de forskellige materialers varmekapacitet. Sandet ved kysten varmes hurtigere op end vandet, og dette skaber et lavtryk over land. Luften over havet er derfor kold, og vil strømme ind over land, hvilket kaldes...

Apparaturliste
• Stativ
• 3 arme
• 3 dobbeltklemmer
• 2 termometer
• 2 præparatglas
• Vand
• Sand
• Teske
• Spotlampe (Behrndt, 2016)... Køb adgang for at læse mere

Rapport om opvarmning i kyst og fastlandsklima

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.