Rapport om kromatografi

  • STX 3.g
  • Bioteknologi A
  • 12
  • 7
  • 1803
  • PDF

Rapport om kromatografi

Rapport i Bioteknologi A om kromatografi, som er en metode til at adskille kemiske stoffer.

Rapporten handler om kromatografi, og i denne rapport finder du både billeder samt en beskrivelse af hvad kromatografi er for noget.

Hele denne rapport er lavet på baggrund af et forsøg, som er lavet på skolen og hermed er der så kommet nogle resultater, som er blevet analyseret.

I slutningen finder du nogle kemiske spørgsmål til kromatografi, som kan hjælpe dig til bedre at forstå hvad kemien er bagved kromatografi:

1. Forklar hvilke bindinger fx hydrogenbindinger, Londonbindinger eller dipol-dipolbindinger, der er ansvarlige for carotens og chlorofylls egenskaber).
2. Angiv de funktionelle grupper i chlorophyll.
3. Angiv de kemiske egenskaber for Caroten og Chlorophyll (De betyder du skal skrive hvilken type stof der er tale om og hvilke bindinger vi finder i det enkelte molekyle, argumenter ud fra elektronegativitet og polaritet)?
4. Forestil dig en anden kromatografiøvelse, hvor den stationære fase var kiselgel (polær), og den mobile fase var et upolært opløsningsmiddel. Hvilke intermolekylære kræfter vil påvirke caroten og kromatografi?
5. Caroten og chlorophyll blev sat på kolonnen, hvilket stof kommer først ud?
6. Sammenlign gel filtrering chomatografi to andre separationsteknikker
7. Tegn og bestem kolonnens dele. Inkluder mængden af buffer som er placeret over eller under bunden. Beskriv: frit (engelsk), matrix and eluat
8. hvad er meningen med en eluation buffer
9. Hvilken ville eluater fra kollonnen først: Cirkelformet eller stregformet? Hvorfor?
10. Hvad er den stationære fase at kromatografien og hvad er den mobile fase?

Lærers kommentar

Begrundelse fra læreren til at give 12 var at jeg havde forstået meningen med kromatografi og hvordan de kemiske bag det fungerede. Samtiden synes læreren at jeg havde nogle rigtigt gode billeder, som passede godt ind i sammenhængen.

Indhold

Formål
Teori
Apparaturliste
Fremgangsmåde
Resultater
Besvarelse af spørgsmål
Konklusion

Uddrag

Formål:
Formålet med øvelsen er at kunne få en forståelse med kromatografi, hvordan det udføres og hvad der faktisk sker under øvelsen.

Fremgangsmåde:
Vi startede med at finde de forskellige ting frem vi skulle bruge og var sikre på at vi havde forstået øvelsesvejledningen. Så var der en anden gruppe i klassen, som var gået i gang med at lave gelen til hele klassen. Denne gel fik vi så udleveret og den blev hældt ned i kromatografirøret. Nu tilføjede vi så vores kemiske stof, som vi genre ville lave en kromatografi på, for at se hvilken farve stoffet indeholdte. Vi fjernede den lille prop i bunden af kromatografirøret og satte et 10ml bærerglas ind under. Herefter begyndte vi at tilføje vores buffer med en pipette for at bruge denne til vores mobile fase. Dette gjorde vi flere gange for at være sikre på at der var nok buffer i kromatografirøret til at få det kemiske stof til at trænge ned gennem gelen. Efter et stykke tid begyndte det at dryppe ud med farve fra det kemiske stof og her satte vi så et mikrocentrifugerør ind under, for at opsamle farve. Dette blev gjort til der var 0,5ml i røret... Køb adgang for at læse mere

Rapport om kromatografi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.