SSO om type 1-diabetes

 • HF 2. år
 • Biologi B
 • 10
 • 19
 • 6446
 • PDF

SSO om type 1-diabetes

SSO går i dybden med type 1 diabetes. Vi undersøger blandt andet, hvordan insulinproduktion ser ud, og hvilke behandlingsmuligheder, der er for type 1 diabetikere.

Indhold

1.0 Forord 1
2.0 Type 1-diabetes 3
3.0 Arv og miljø i forhold til diabetes 4
4.0 Insulinproduktion 6
5.0 Insulins virkning 8
6.0 Glykæmisk index 10
7.0 Kosten til en type 1-diabetiker 10
8.0 Fremtiden for type 1-diabetikkere 13
9.0 Konklusion 16
10.0 Litteraturliste 17
11.0 Bilagsfortegnelse 18

Uddrag

1.0 Forord
Diabetes er en stofskiftesygdom og er hyppigt voksende. Alene i Danmark er der ca. 25.000 med type1-diabetes og yderligere ca. 170.000 med type 2-diabetes. Dertil kommer de mange, der lider af især type 2-diabetes uden at vide det. Man regner med, at det drejer sig om lige så mange. Type 2-diabetes forekommer oftest hos ældre og eller overvægtige personer. De seneste år er hyppigheden af børn med type 2-diabetes dog steget. Det er dog stadig oftest ældre, der får type 2-diabete, hvorimod det oftest er unge, der får diagnosen type 1-diabetes, oftest inden du fylder 20.
Type 1-diabetes karakteriseres ved, at cellerne ikke kan optage glukose fra blodet, fordi de insulinproducerende celler (beta-cellerne) er blevet nedbrudt i bugspytkirtlen (pancreas). Denne nedbrydning bevirker, at en person med ubehandlet type 1-diabetes konstant vil have for højt blodsukker (hyperglykæmi).
Insulin er den eneste medicinske behandlingsform af type 1-diabetes. Insulin tages som injektion flere gange om dagen. Som hovedregel inden hvert måltid og til natten. Derudover er en rigtig kost også yderst vigtig for type 1-diabetikkere. For at følge en sådan kost er der udviklet et glykæmisk index (GI) (bilag 1).

En diabetiker har risiko for forskellige senkomplikationer, altså følgesygdomme. Det drejer sig om sygdomme i øjne, nerver, nyrer og blodomløb såsom forkalkning af blodårerne. Ny forskning viser dog, at risikoen for disse sygdomme mindskes betydeligt når diabetikeren er velreguleret.

Type 1-diabetes er en sygdom, der betyder meget samfundsøkonomisk og som har store konsekvenser for den enkelte, derfor finder jeg det interessant at beskæftige mig med denne sygdom.

2.0 Type 1-diabetes
Som nævnt i forordet findes der flere forskellige typer diabetes, som alle går under fællesbetegnelsen diabetes mellitus. De mest kendte former er type 1-diabetes, som i lægefaglig litteratur omtales IDDM. Det er en forkortelse af Insulin Dependent Diabetes Mellitus, altså insulin krævende diabetes, som skyldes nedsat produktion af hormonet insulin. Samt type 2-diabetes, der benævnes NIDDM, som er en forkortelse for Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus, dvs. ikke insulinkrævende diabetes. Derudover er der flere andre typer fx MODY, der er en forkortelse af Maturity Onset Diabetes of the Young, hvor arvegangen er kendt. I denne opgave vil jeg dog kun fokusere på en af disse former, nemlig type 1-diabetes.
Type 1 -diabetes er en progressiv sygdom, dvs. at den udvikler sig over tid. Idet panceases funktion bliver dårligere og dårligere. Dog varierer hastigheden i udviklingen fra person til person. Dette kan muligvis skyldes, at nogle er bedre reguleret end andre, men det er dog stadig ikke helt klarlagt, hvad denne forskellighed skyldes.
Konsekvensen af at have type 1-diabetes er bl.a. at diabetikkeren skal måle blodglucose og tage insulin som injektion før måltiderne og til natten. Dette er nødvendigt for at opretholde et blodglucose niveau, der ligger så tæt på det normale som muligt, hvilket er mellem 4-7 mmol/l før et måltid og fra 7-10 mmol/l efter. Den insulin der bliver benyttet er forskellig fra person til person. For at være velreguleret har en person med type 1-diabetes som minimum behov for to forskellige slags insulin, nemlig en langtidsvirkende, der benyttes før måltiderne, og en hurtigvirkende insulin der anvendes til natten... Køb adgang for at læse mere

SSO om type 1-diabetes

[3]
Bedømmelser
 • 16-03-2010
  go opg men mangler lidt beskrivelse af type 2
 • 15-01-2009
  Super opgave med gode fodnoter
 • 12-01-2017
  virkelig god inspiration!!