Rapport i Informationsteknologi C om IC Companys

 • EUD (og HG) 2. år
 • Informationsteknologi C
 • 10
 • 25
 • 7097
 • PDF

Rapport i Informationsteknologi C om IC Companys

Dette er en fyldig rapport om IC Company lavet i faget Informationsteknologi C. Opgaven anvender store dele af pensum, og inddrager en del praktiske eksempler og løsningsforslag.

Lærers kommentar

Rigtig flot opgave,

Elevens kommentar

med små fejl i Fakir-modellen.
De manglede at teori blev nævnt, i ledelse.

Indhold

Opgave 1. Database 3
1. Forklar kort, hvilken lovgivning som IC Companys skal overholde. 3
2. Forklar hvilke regler der gælder for registrering af data fra sine kunder. Hvad må IC Companys grundlæggende registrere og ikke registrerer. 3
3. Forklar, hvad en database er. 4
4. Opret en database ved navn Kundedatabase, og opret herefter følgende tabel: 4
5. Relationer. Opret relevante relationer mellem de to tabeller og forklar, hvad formelt er med relationer. 5
6. Formularer. Opret formular-vindue, hvor du indtaster medlemmer efter valg 5
7. Opret en forsørgelse, der udvælger alle kunder et antal postnummer 5
8. Vis en udskrifts rapport om din forsørgelse. 5
Opgave 2: FAKIR model og GANTT kort 6
1. Forklar FAKIR modellens faser 6
2. IC Company Implementering af ERP-system 7
3. Ved hjælp af Leavitts model skal du forklare, hvordan it-teknologe påvirker de øvrige delsystemer i IC Companys? Giv mindst et konkret eksempel. 9
4. opstil et GRANTT kort, som viser hele processen 10
Opgave 3: Regneark 11
1. Indtast overstående tabel i et regneark. Udregn procentdelen som er købere. 11
2. Indsæt en Hvis-sætning, som viser om den enkelte butik skal have et gavekort eller ej 11
3. I forhold til antallet af kunder, skal jeg ved hjælp af målsøgningen udregne hvor mange købere hver enkelt butik skulle have haft for præcis at have 75% købere 11
4. Hvad kan ledelsen i IC Companys bruge denne kundetæller til? 11
Opgave 4. Ledelse og personer 12
1. Forklar hvilke egenskaber, der skal være fremherskende for den nye butikschef. Vurder i forhold til IC Companys begreber som: 12
2. Udarbejd en beskrivelse, til den nye butikschef, af hvordan han kan motivere medarbejderne til at yde en ekstra service-indsats, også selvom der er meget travlt i butikken. 13
Opgave 5: IT-sikkerhed 14
1. Redegør for, hvad virus, orme, trojanske heste og spyware er. 14
2. Hvad kan IC Company gøre for at beskytte sig mod virus og hackerangreb udefra? 15
3. Udarbejd forslag til back-up rutiner, der bør indføres i IC Company. Vurder samtidig hvilke back-up systemer, der er de mest sårbare. 15
4. Forklar begreberne Datasikring og Kryptering 15
5. Forklar hvad SSID er og hvorfor det bør holdes skjult. 16
Opgave 6: webside og leavitt: 16
1. Forklar hvad IC Companys skal tage hensyn til i forbindelse med design af de nye internetsider. Her tænkes f.eks. på form, indhold, navigation, layout, farvevalg og målgruppe. 16
2. Redegør for internettets betydning som salgskanal i dag og i fremtiden, i forhold til traditionel detailhandel. Vurder både ud fra forbrugernes og IC Companys synsvinkel. 18
3. Forklar hvordan IC Companys kan øge ”trykheden” for forbrugerne, ved handle på netop deres hjemmeside, herunder korklar e-mærket. 18
4. Forklar ved hjælp af leavitts model, hvordan det vil påvirke IC Companys, hvis de gik mere over til E-handel inddrag samtlige elementer i modellen. 20
Opgave 7: præsentation af selvvalgt emne: 22
vælg et emne eller en opgave fra dit IT-forløb på C-niveau og lav en præsentation af dette: 22
2. Begrund valget af emnet og det valgte program 24

Uddrag

IC Companys vil gerne have oprettet en database, hvor man kan registrere kunderne i.
1. Forklar, hvad en database er.
En database er et værktøj til at samle og gemme rå data, som er organiseret i tabeller med indbyrdes relationer.
En database består i princippet ikke af andet end tabeller med kolonner og rækker.
F.eks kan en database være IC Companys kundekartotek, hvor firmaet kan udtrække og anvende specifikke data registreret i databasen.
I en database kan man også opbygge relationer mellem tabellerne, og når dette sker, bliver det en ”relations database”, som gør det lettere for IC Companys medarbejdere at anvende de registrerede oplysninger.
Acces-database tilbyder en ”forespørgsels” funktion, som gør det nemmere, at tilføje, slette, se eller ændre i data. IC Company kan hurtigere få adgang til relevante data ved at filtrere med bestemte kriterier.
Dette ville også kunne hjælpe, hvis kunden skulle gøre indsigelser (persondataloven) i forhold til indsamlingen af data... Køb adgang for at læse mere

Rapport i Informationsteknologi C om IC Companys

[1]
Bedømmelser
 • 19-04-2016
  Givet af Studerende på 7. år
  det ser bare godt ud