Rapport om densitetsforskelle i vandmasser | Grønlandspumpen

  • STX 1.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 4
  • 699
  • PDF

Rapport om densitetsforskelle i vandmasser | Grønlandspumpen

Rapport i Naturgeografi C, som undersøger, hvordan vandmasser med densitetsforskelle eller ensartet densitet, som følge af henholdsvis temperaturforskelle eller variation i salinitet, reagerer med hinanden med henblik på at simulere processer i Grønlandspumpen.

Lærers kommentar

En glimrende rapport, hvor I fint overholder krav til formalia. Gode fotos af jeres observationer.
10↓

Studienets kommentar

Denne rapport indeholder billeder af forsøgsopstillingen og selve forsøgene.

Indhold

Formål
Teori
Materialer og udstyr
Opstilling
Forsøg 1
- Fremgangsmåde
- Hypotese
- Observationer
Forsøg 2
- Fremgangsmåde
- Hypotese
- Observationer
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Teori
Grønlandspumpen sætter gang i cirkulationen. Når det salte havvand fryser til is, fryser saltet ikke til is, men bliver derimod “trukket” ud af isen. Havvandet under isen bliver tungere og synker til bunds, og det sætter havstrømmen i gang.
Den termohaline cirkulation/Grønlandspumpen befinder sig øst for Grønland. Vandet fra Nordatlanten er koldt og har et stort indhold af salt, og derfor falder det til bunden af havet. Vandet bevæger sig imod syd Atlanterhavet og hen imod det Indiske Ocean og Stillehavet. Bundvandet er nu varmere og stiger derfor op til overfladen. Strømmen bevæger sig nu tilbage mod nord og igennem Atlanterhavet som varmt overfladevand, som også kaldes Golfstrømmen. Når strømmen vender tilbage vil det varme overfladevand afkøles, og det vil synkes til bunds som koldt vand. Grønlandspumpen, har ... Køb adgang for at læse mere

Rapport om densitetsforskelle i vandmasser | Grønlandspumpen

[1]
Bedømmelser
  • 16-01-2016
    Super fin inspiration