Radioaktivitet: Dosis og strålingsrisiko - Rapport i Fysik

  • STX 3.g
  • Fysik B
  • 10
  • 5
  • 1009
  • PDF

Radioaktivitet: Dosis og strålingsrisiko - Rapport i Fysik

Ud fra min viden om strålefare vil jeg forsøge at gøre rede for risikoen ved radioaktiv stråling.
Jeg undersøger radioaktivitet med henblik på absorberet dosis og strålingsrisiko.

I mit forsøg redegør jeg kort for, hvordan man kan sænke strålingsrisikoen ved at afskærme radioaktiv stråling med bly. Hermed nedbringes den absorberede dosis.

Lærers kommentar

Rigtig fint overblik over strålingsrisiko set fra et fysisk perspektiv.
God brug af din undersøgelse til en konkret anbefaling.
Til lignende opgaver bør undersøgelsen ikke indgå som ”forsøgsrapport”, men skrives mere flydende ind i teksten.
Ellers rigtig fint.

Elevens kommentar

Min behandling af forsøget er ikke så grundig som den ville være i en normal rapport. Fokus ligger på afsnittet om risiko ved stråling.

Studienets kommentar

Eleven kunne godt inddrage formlen for halveringstykkelse. Herudover mangler der de rigtige fysiske betegnelser på grafen.

Indhold

Indledning
Risiko ved stråling
- Stråledosis og dosisækvivalent
- Ionisering
- Fotoelektrisk effekt
- Comptonspredning
- Pardannelse
- Skade på kroppen
Forsøg - Afskærmning med bly
- Materialer
- Forsøg
- Databehandling
- Resultatbehandling
Anbefaling

Uddrag

Forsøg
I forsøget brugte vi en geigertæller til at måle den radioaktivitet man bliver udsat for under forskellige forhold. Vi startede ud med at måle baggrundsstrålingen, da denne altid vil have en indflydelse på geigertællerens målinger. Dette gjorde vi ved at sætte geigertælleren op og sætte den i gang i et minut. Efter dette minut stod tælleren på 51. Dette tal trækker vi fra alle forsøg, for at kunne koncentrere os 100 % omkring vores gamma-kilde.
Efter vores baggrundsstråling påbegyndte vi forsøget med blyplader. I første omgang satte vi vores gammakilde op og målte antal tællinger. Alle resultater kan ses i tabel 1. Herefter placerede vi en blyplade imellem vores gamma-kilde og geigertælleren og satte tællingen i gang igen. Dette fortsatte vi med til vi havde 25 blyplader imellem vores gamma-kilde og geigertælleren... Køb adgang for at læse mere

Radioaktivitet: Dosis og strålingsrisiko - Rapport i Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.