Projektrapport om nyateisme | Religion B

  • STX 3.g
  • Religion B
  • Ingen givet
  • 5
  • 2237
  • PDF

Projektrapport om nyateisme | Religion B

Her er en projektrapport i Religion B, som handler om ateisme og nyateismen med inddragelse af Ninian Smart og Peter L. Berger.

Opgaveformulering
Hvad er formålet med den nyateistiske bevægelse The Brights Movements, og hvordan forsøger bevægelsen at sprede sit budskab og sin mission?

Indhold

Projektbeskrivelse
Ateisme og nyateisme
Peter L. Berger - nomos og anomi
The Brights Movement og ateismens 4 ryttere
Nyateisme - på grænsen til religion?
Konklusion

Uddrag

Projektbeskrivelse

Inspireret af renæssancen og oplysningstidens tanker begyndte mange på afgørende vis at tænke tid og rum adskilt fra gud. Troen på en personlig gud, med menneskenes vilkår på sinde, blev for mange afløst af ateisme og et større fokus på mennesket selv, da religion ikke længere synes at kunne forklare den verden vi lever i grundet nye videnskabelige gennembrud.

Ateistiske synspunkter høres ofte i den offentlige debat omkring religionens rolle i samfundet, og i det 21. århundrede er et nyt begreb dukket op, nemlig nyateismen. Med udgangspunkt i bevægelsen The Brights Movement i USA, har dette projekt til formål at undersøge nyateismens tanker og mål. Projektet vil redegøre for begrebet ateisme og nyateisme og Peter L. Bergers begreber nomos og anomi. The Brights Movements hjemmeside vil blive analyseret, med fokus på hvad deres mission er som bevægelse, og hvordan bevægelsen forsøger at sprede deres budskab. Ydermere vil det blive undersøgt hvordan forgangsmændene for bevægelsen legitimerer deres kritik af religion. Slutteligt vil det ved hjælp af perspektivering til Ninian Smarts 7 dimensioner, blive vurderet hvorvidt nyateismen har træk, eller ligheder, der kan etablere denne bevægelse som en religion.

Ateisme og nyateisme

Nyateismen opstod som begreb i starten af det 21. århundrede og har, som det fremgår af navnet, sit udgangspunkt i ateismen. Ordet 'ateisme' betyder ingen eller uden gud, og afviser altså eksistensen af en personlig gud og eksistensen af et højere styrende princip i tilværelsen. Hvor agnostikere ikke afviser at der findes en gud, afviser ateister fuldstændig eksistensen af en eller flere guder.

Da ateismen ikke er underlagt en institution, men er et udtryk for en bestemt holdning, findes der mange forskellige perspektiver inden for ateismen, f.eks. fokus på humanistiske værdier, et naturvidenskabeligt verdensbillede eller andre. Ateismen kan også praktiseres på forskellig vis, her kan nævnes tre udbredte måder: 1. Religion skal fjernes, 2. Man er ateist, men har ikke noget imod, at andre ikke er det, 3. Man afviser religion, men er heller ikke identificeret med ateismen. Den førstnævnte måde er defineret som ”hård” ateisme, mens de to andre er defineret som ”blød” ateisme... Køb adgang for at læse mere

Projektrapport om nyateisme | Religion B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.