Projektopgave IT niveau C om Home-stile

 • EUD (og HG) 1. år
 • Informationsteknologi C
 • 12
 • 24
 • 4857
 • PDF

Projektopgave IT niveau C om Home-stile

Projektopgave i Informationsteknologi C, som besvarer forskellige opgaver omkring omstrukturering af enmandsvirksomhed, og indførelse af nyt datasystem, som omfatter alle aspekter i virksomheden.

Indhold

Opgave 1
1.1 FAKIR-modellen
1.2 Fakir – fordele og ulemper
1.3 Projektorganisationen
Opgave 2.
2.1 Økonomistyring
2.2 Datawarehouse
2.3 Datasikkerhed
Opgave 3.
3.1 Leavitt
3.2 e-learning
3.3 it-politik
Opgave 4.
4.1 Ledelsesformer
4.2 Menneskesyn
4.3 Motivationsfaktorer
Opgave 5
5.1 Distancearbejde
5.2 Regler for indretning af hjemmearbejdsplads
5.3 Kommunikationsformer
5.4 lederform
Opgave 6
6.1 Projektorganisation
6.2 Brugerrepræsentant
6.3 Modstand mod forandringer
6.4 Systemudviklingsmodeller
6.5 Tidsplandiagram
6.6 Faktorer og teorier i projektorganisation
Opgave 7
Informationsteknologi
Kildehenvisninger
Egen konklusion

Uddrag

2.1 Økonomistyring
SAP er et ERP(Enterprise Ressource Planning)-system, og i bund og grund en database, som samler virksomhedens forskellige elementer. Det udbydes af den tyske virksomhed SAP, og er oprindeligt udviklet til de tyske produktionsvirksomheder.
SAP bruges hovedsagelig af store virksomheder så som LEGO, Novo Nordisk, Maersk og lignende, men kan også med fordel implementeres i mindre og mellemstore virksomheder. Fordele ved indførelse af SAP er, at der kan bygges videre på systemet, da det indeholder flere parametre. Virksomheden kan indføre økonomidelen af SAP, og efterfølgende integrere
øvrige parametre, såsom HR, lagerstyring, e-handel på. Det kræves standardisering af processerne, således at alle indførsler i systemet er ens.

Ulemper ved SAP vil i en virksomhed af ”Home-Stile”s størrelse vil være, at det er et meget komplekst system, som kræver uddannelse for at kunne bruges optimalt. Et kursus i brugen af SAP vil ikke være nok, da fuld udnyttelse kræver specialistviden. Der stilles store krav til bl.a vedligeholdelse af masterdata, og det vil kræve specialister til det formål. Desuden er SAP ikke et intuitivt system, dvs. der kan ikke ”gættes” på brugen. Omkostningerne kan være store i forhold til resultatet for en mindre virksomhed, og systemet er utrolig dyrt at købe og vedligeholde... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave IT niveau C om Home-stile

[2]
Bedømmelser
 • 13-10-2016
  Givet af Elev på 4. år
  ........................................
 • 07-06-2017
  ....................