Madspild | Co2 og Fødevarer

 • HTX 1. år
 • Teknologi B
 • 12
 • 22
 • 5663
 • PDF

Projekt: Madspild | Co2 og Fødevarer

Opgaven er et projekt om Madspild i forbindelse med emnet "CO2 og Fødevarer" på HTX i Teknologi B.

I opgaven er der beskrevet, hvordan man kan reducere madspild og CO2 udslip på restauranter og ved buffeter. Der er også kommet med et løsningsforslag og en analyse af problemet.

Problemformulering behandlet i opgaven:
De seneste år er salget af føde- og drikkevarer steget. Der produceres for meget mad, hvilket fører til madspild og spild af ressourcer. Derudover resulterer dårlig opbevaring af fødevarer i, at meget mad bliver ubrugeligt
• Hvorfor bliver portionerne på restauranter og spisesteder større?
• Hvad er skyld i forkert opbevaring af fødevarer?
• Hvorfor kommer der bakterier i og omkring fødevarer?
• Hvorfor har restauranterne så meget madspild?
• Hvad er skyld i mere affald?
• Hvorfor er Føtex, en af Danmarks største varehuskæder, så selektive omkring deres salg af fødevarer?

Lærers kommentar

Mangler Titelblad.
Gerne mellemrum i Indholdsfortegnelsen, f.eks. mellem Problemanalyse og Krav.
Flot indledning og Problemtræ. Gerne lidt mere beskrivelse af Problemtræet.
Gerne lidt mere Naturvidenskab.
Savner lidt flere løsningsforslag og vurderinger.
Også gerne et flowdiagram over fremstillingsprocessen, ellers en meget flot værkstedsjournal.
Flot med den korrekte terminologi.
Flot og sikker fremlæggelse.

Elevens kommentar

Fik karakter på baggrund af opgaven og fremlæggelse.

Indhold

Forord 3
Indledning 3
Problemtræ 4
Problemformulering 5
Problemanalyse 5
Krav 8
Løsningsforslag 8
Skitser/tegninger 9
Madens holdbarhed 10
Miljøvurdering 11
Værkstedsrapport 12
Teknologivurdering 16
Konklusion 18
Evaluering 19
Malene 19
Line 19
Fælles 20
Kildeangivelse 20

Uddrag

Forord
Denne rapport er skrevet af Malene Jessen og Line Papuga, hvor vi i tæt samarbejde har udviklet et produkt, der kan mindske madspild. Produktet er delvist udviklet i samarbejde med Kim Kudsk Nordsøn, og han har hjulpet os meget gennem dette forløb. Desuden har han givet mange gode råd og vejledning, der har været til stor hjælp, både i rapportskrivningen og i praksis. I maskinværkstedet har der hele tiden været hjælp at hente, og et problem kunne hurtigt blive løst. Derudover herskede der en god stemning og Kim Nordsøn bakkede os hele tiden op med en positiv og energisk opmuntring. Af denne opmuntring blev vi mere motiverede og arbejdede bedre og mere koncentreret. Vi oplevede mange problemer i starten af produktudviklingsforløbet, men vi fik hurtigt hjælp af Kim Nordsøn og vi lærte at tænke ud af boksen og finde på nye og kreative idéer. Forløbet har været utrolig lærerigt, både fagligt og i praksis.

Indledning
Rapporten handler om CO2 og fødevarer, og har madspild som tema. Den sætter fokus på det store madspild der er ved buffeter på restauranter og ved kantiner og andre spisesteder. Der er udformet et problemtræ, og derefter lavet en problemafgrænsning så emnet er blevet mere præciseret og der er lagt stor fokus på bl.a. bakterier i og omkring fødevarer og forkert opbevaring af mad. Derudover er der skrevet en mere dybdegående analyse af problemerne og der er blevet udtænkt et produkt, der kan bidrage til at afhjælpe problemerne. Der er opstillet krav til produktet, der kan garantere en god kvalitet, godt design, let anvendelig og konkurrencemæssig i forhold til lignende produkter. Løsningsforslaget refererer til hvordan et sådant produkt kan laves og udvikles, hvilket også henfører til afsnittet om madens holdbarhed. Her fortælles der om problematikker ved, at der kommer bakterier i og omkring fødevarer og om hvordan produktet afhjælper dette problem. Der er lavet skitser og tegninger, der viser, hvordan produktet skal se ud og der er forskellige mål til produktet. En miljøvurdering er udformet ved hjælp af et MEKA skema, der viser problemstillinger under de forskellige faser i materialefasen, produktionsfasen, brugsfasen og bortskaffelse. Under produktionen af produktet i maskinværkstedet er der skrevet en værkstedsrapport, der ved hjælp af tekst og billeder beskriver, hvordan produktet er produceret. Teknologivurderingen beskriver hvordan produktet skal produceres i en virkelig produktion og hvordan det skal markedsføres. Derudover vurderes konsekvenserne der er for samfundet ved løsningen af problemet og om produktet løser alle siderne af problemstillingen. Der vurderes også hvilke positive og negative ting der er ved produktet. I konklusionen tages de forskellige problemstillinger op, og der konkluderes om problemstillingerne er blevet besvaret og om hvorvidt løsningen er brugbar og om det udviklede produkt afhjælper problemerne... Køb adgang for at læse mere

Madspild | Co2 og Fødevarer

[1]
Bedømmelser
 • 30-05-2013
  Givet af Elev på 3. år
  lædfældgklæhghdfgdf sdf sdf