Potentiometrisk Titrering af Saltsyre - Rapport i Kemi

 • STX 3.g
 • Kemi B
 • 12
 • 10
 • 1728
 • PDF

Potentiometrisk Titrering af Saltsyre - Rapport i Kemi

Rapporten beskriver en potentiometrisk titrering af saltsyre for at bestemme saltsyres koncentration.

Formål:
Formålet med dette forsøg er at undersøge titrerkurvens udseende og bestemme syreopløsningens koncentration

Lærers kommentar

Det var en fin opgave og ingen fejl. En meget detaljeret beskrivelse og fremgang.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur og Kemikalier
Fremgangsmåde
Beregninger:
1. Afbild pH som funktion af det tilsatte volumen 0,100 M NaOH
2. Markér ækvivalenspunktet på titrerkurven. Aflæs det volumen 0,100 NaOH, som svarer til ækvivalenspunktet
3. Beregn stofmængden af NaOH, som er tilsat ved ækvivalenspunktet. Beregn derefter HCl-opløsningens koncentration
4. Beregn først pH i den rene syreopløsning. Derpå beregnes pH efter tilsætning af 5,0 mL, 15,0 mL og 25,0 mL 0,100 M NaOH
5. De beregnede værdier afsættes på den grafiske afbilding. Kommentér!
Diskussion
Konklusion

Uddrag

FREMGANGSMÅDE
BEMÆRK: Forsøget er gennemført, når der er tilsat 30 mL NaOH!

1) Indstil pH-metret til den rigtige temperatur og nulstil den vha. pufferopløsningen.
2) Med pipetten overføres 25 mL HCl til et 50 mL bægerglas.
3) Placér bægerglasset på en magnetomrør, tilføj magnetpind og start omrøring.
4) Elektroderne sænkes ned i væsken uden at komme i kontakt med magneten.
5) Lav et (STORT) skema til måleresultater
6) Aflæs pH og notér resultatet i skemaet ud for 0,0 mL.
7) Nulstil buretten med 0,100 M NaOH.
8) Tilsæt et par mL fra buretten og aflæs pH. (Hvis pH ændre sig langsomt, kan man godt tilsætte flere mL ad gangen).
9) Målingerne lægges tæt, når pH ændrer sig meget. (På et punkt aflæses hver dråbe)... Køb adgang for at læse mere

Potentiometrisk Titrering af Saltsyre - Rapport i Kemi

[2]
Bedømmelser
 • 22-04-2014
  okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 29-10-2014
  meget god.... :)!!!!