Platon og Aristoteles | Idéhistorie

  • HTX 3. år
  • Idéhistorie B
  • 10
  • 5
  • 2656
  • PDF

Platon og Aristoteles | Idéhistorie

I denne opgave redegøres og sammenlignes Platons og Aristoteles filosofi, ligesom det vurderes, hvem der har det mest korrekte syn på verden. Derudover relateres Grækenland og den antikke kultur.

Elevens kommentar

Min lærer gav mig 10 med pil op. Han mente det eneste der manglede var lidt mere relation til grækenland og den antikke kultur i forhold til Aristoteles' metafysik og Platons idelære. Men ellers synes han at der var en godt gennemarbejdet opgave som indeholdt, hvad der var nødvendigt og mere til.

Indhold

Platon
Aristoteles
Sammenligning
Vurdering
Grækenland og den antikke kultur

Uddrag

Platon
Platon var en græsk filosof, som levede fra 427-347 f.kr. Platon kom fra en adelige slægte i Athen, en slægt der deltog i politiske anliggende. Men Platon levede også i en tid hvor demokratiet i Athen var skrøbeligt og på vej til opløsning. Dette var det demokrati der dømte Sokrates til døden. Sokrates var Platons læremester, og Platon så meget op til Sokrates, for hans frie tanker og hans uafhængighed fra andres holdninger og meninger. Derfor valgte Platon også at tage afstand fra sin slægt politiske anliggende, og blive den filosofiske person, som har haft stor indflydelse på samfundet.

Hvad der optog Platon var om vi kunne stole på vores sanser til at bedømme virkeligheden, det spørgsmål optog også mange andre filosoffer. Platon mente at man brugte sin fornuft, til at tænke sig til virkeligheden, hvilke er anderledes end hvad sanserne tillader en at se og føle. Så at sige mener Platon at man har to virkeligheder, en hvor du bruger fornuften og en hvor man bruger sanserne. Platon mener også at sanser ikke giver det fulde billede af virkeligheden. Han mener at sanserne skaber fænomener, såsom en tavle er et fænomen, ligesom andre ting man sanser i verden. Han mener at sanserne er subjektive, og det afhænger af hver enkel person hvordan man ...

---

Aristoteles
Aristoteles er græsk filosof og videnskabsmand, som levede i perioden 384-322 f.Kr. Han er født i Stageiros, men levede senere hen i Athen. Aristoteles har ligesom Platon haft enorm betydning for den europæiske filosofi, herunder logik, metafysik og videnskabsfilosofi. Men forskellen på Aristoteles frem for Platon, er at Aristoteles udviklede sin egen filosofi, fremfor at viderebygge på sin læremester Platons. Men derfor har Platon og Aristoteles filosofi været afgørende for senere filosofi.

Aristoteles arbejde med metafysik, som handler om hvad virkeligheden er. Aristoteles ville vide hvad virkeligheden var, og han mente at han måtte se på sine omgivelser for at finde svar, for hvis virkeligheden bestod af ting, hvad var de ”ting” så? Dette er Platons idelære der får Aristoteles til... Køb adgang for at læse mere

Platon og Aristoteles | Idéhistorie

[1]
Bedømmelser
  • 22-03-2016
    Rigtigt god til insipration