Personlighedspsykologien - Psykologiens veje side 37-46

  • HTX 2. år
  • Psykologi B
  • Ingen givet
  • 3
  • 838
  • PDF

Noter: Personlighedspsykologien - Psykologiens veje side 37-46

Notater til Psykologiens veje, afsnittet "Personlighedspsykologien", side 37-46.

Indhold

Den forsigtige og den risikovillige type:
Menneskets dobbelthed:
Dobbeltheden i psykoanalytisk belysning:
Dobbeltheden i eksistentiel belysning:
Dobbeltheden i neuropsykologisk belysning:
Vestens hurtige puls:
Afslutning

Uddrag

- Beskæftiger sig med menneskers personlighed

- Hippekrates (460-370f.kr.) fire temperamenter: den melankolske type (pessimistisk, trist), den flegmatiske (sindig, rolig), den koleriske (opfarende, irritable) og den sangvinske type (munter og optimistisk).

- Gustav Jung (1875-1961), Freuds elev. Skelner mellem den introverte (indadvendte) og den ekstroverte (udadvendte) type.

- Beskæftiger sig ikke så meget med faste personlighedstyper.

Den forsigtige og den risikovillige type:
- Henrik Høgh-Olesen, to forskellige personligheds typer. Mennesker varierer i den måde, vi mødet ukendte ting på – forskellige nyheds, forandrings og flertydighedstolerance.

- Nogle mennesker ikke særlig tolerante for nyt og ukendt. På vagt – Den forsigtige type. I mild form, de mennesker der tænker sig om og overvejer forskellige muligheder før de handler. Holder af struktur og orden i dagligdagen... Køb adgang for at læse mere

Personlighedspsykologien - Psykologiens veje side 37-46

[1]
Bedømmelser
  • 29-09-2015
    Meget gode og brugbare notater omkring emnet!

Materialer relateret til Personlighedspsykologien - Psykologiens veje side 37-46.