Pandora | VØ B | Eksamen december 2015

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Pandora | VØ B | Eksamen december 2015

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ B den 10. december 2015. (hhx153-VØK/B-10122015).

Indeholder besvarelse og Excel bilag.

Følgende opgaver besvares:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Pandora A/S
Opgave 2 - Kalkulation og indtjening - Gloria A/S
Opgave 3 - Indkøbsstyring - Shine A/S
Opgave 4 - Budgettering - Schwiss A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for Pandora A/S' distributionskæde.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Pandora A/S anvender.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Pandora A/S for årene 2012 til 2014 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklen og ledelsesberetningen.

Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

1.4 (5 %)
Vurder ud fra pengestrømsopgørelsen, hvordan Pandora A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2 i Excel-filen.

1.5 (5 %)
Vurder Pandora A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for Glamour ved køb af 2.000 stk.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Vurder, hvor mange smykkeskrin der skal afsættes for, at omkostningerne til reklamekampagnen bliver dækket.

2.3 (5 %)
Forklar, om reklameomkostninger er en kapacitetsomkostning eller en variabel omkostning.

2.4 (5 %)
Diskuter, om Gloria A/S bør importere et parti på 2.000 stk. eller 4.000 stk.

3.1 (10 %)
Udarbejd en ABC-analyse for halskæderne i Shine A/S' sortiment på grundlag af vareforbruget.

I bilag 4 findes de nødvendige informationer.

3.2 (5 %)
Vurder, om 80/20-regel er opfyldt for Shine A/S' sortiment af halskæder.

3.3 (5 %)
Vurder, hvordan Shine A/S kan anvende ABC-analysens resultater i sin indkøbsstyring.

4.1 (10 %)
Udarbejd et resultatbudget for 2016.

De nødvendige informationer samt en skabelon fremgår af bilag 5.

4.2 (5 %)
Forklar, hvordan den stigende dollarkurs har påvirket dækningsgraden i Schwiss A/S.

Uddrag

2. Vurder, hvilken konkurrencestrategi Pandora A/S anvender
Pandora A/S anvender differentiering som en konkurrencestrategi, da de henvender sig til en stor kundegruppe samtidig med, at de forsøger at differentiere sig fra deres konkurrenter. De er ikke bange for at lade omkostningerne vokse, så længe at de samtidig opnår en højere afsætning. Dette sker gennem produktionen og salget af kvalitetsprodukter, gennem markant ekspansion og intensivering af nuværende etablerede markeder, jf. artiklen ”Pandora/CEO: Vi kan og skal fortsat vokse”.

3. Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Pandora A/S for årene 2012 til 2014 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklen og ledelsesberetningen
Afkastningsgraden viser en positiv udvikling fra 19,5% til 41,2%, hvilket svarer til en stigning på 111,28% igennem perioden. Afkastningsgraden sammenholdes med markedsrenten, som antages at ligge på 3-4%, og herved ligger afkastningsgraden på et tilfredsstillende niveau igennem hele perioden.

Overskudsgraden viser en positiv udvikling fra 24,2% til 34,2%, hvilket svarer til en stigning på 41,32% igennem perioden. Stigningen i overskudsgraden har en positiv påvirkning for udviklingen i afkastningsgraden.

Aktivernes omsætningshastighed viser ligeledes en positiv udvikling fra 0,81g til 1,20g, hvilket svarer til en stigning på 48,15%. Stigningen i aktivernes omsætningshastighed har en positiv påvirkning for udviklingen i afkastningsgraden... Køb adgang for at læse mere

Pandora | VØ B | Eksamen december 2015

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.