Dafniers hjerterytme og koffein/nikotin | Rapport

  • STX 2.g
  • Biologi B
  • 10
  • 7
  • 1608
  • PDF

Dafniers hjerterytme og koffein/nikotin | Rapport

En rapport i Biologi B, hvor der blev testet/undersøgt om stoffer påvirker pulsen via nervesystemet hos en dafnie.

Formål
At teste om stoffer påvirker pulsen via nervesystemet hos en dafnie.

Lærers kommentar

Flot opgave langt de fleste steder. Der er lidt uoverensstemmelse mellem det du skriver i teorien om agonister og antagonister, og den hypotese du kommer frem til – du bør her have mere med om hæmmende og fremmende synapser, for at få en korrekt hypotese. På samme måde skal du til sidst når du forklarer om stofferne binde det mere sammen med dit forsøg.
Godt kildemateriale, samt godt med enheder på akserne

Elevens kommentar

Der mangler lidt om de hæmmede og fremmende synapser
Samt mangler det enkelte uddybninger om hjerterytmen.

Indhold

Formål
Teori
Teorispørgsmål
Hypotese
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Diskussion
1. Hvad er kontrolforsøg i dette forsøg?
Hvordan er virkningen af hvert enkelt af de tilsatte stoffer?
2. Hvor stor er variationen i den normale puls hos dafnier?
3. Hvor stor er sandsynligheden for at forskellene i pulsene fremkom på grundlag af tilfældige variationer og ikke på grund af behandlingen med stoffer? Forklar på grundlag af den grafiske afbildning.
4. Hvilke fejlkilder er der ved forsøget?
5. Prøv at finde oplysninger i litteraturen om de testede stoffers påvirkning af nervesystemet.
Konklusion

Uddrag

Undersøgelse af stoffers påvirkning af hjerte-rytmen hos dafnie

Teori:
Daphnia er en lille ferskvandskrebs. Den er meget velegnet som forsøgsdyr, da den er så gennemsigtig at dens indre organer let kan iagttages. I dette forsøg iagttages dafniens hjerte for at se om der er en sammenhæng mellem pulsen(hjertefrekvensen) og de kemiske forhold i daf ...

---

Fremgangsmåde:
1. Udvælg med pipetten en eller to dafnier fra kulturen og anbring dem på objektglassets fordybning. Træk det meste af vandet tilbage fra objektglasset, så dafnien kun netop er omgivet af vand.
2. Man vil i det gennemsigtige dyr kunne se hjertet trække sig sammen (kontraheres) meget hurtigt. Mens en hjælper måler tiden, bestemmes hjertets puls. Dette gøres ved at tælle antallet af hjerteslag per minut i tre på hinanden følgende minutter. De tre af-læsninger indføres i skema og senere bestemmes gennemsnittet.
3. Pulsen kan være for hurtig til at puls-tælleren kan følge med. Prøv da i stedet at sætte ... Køb adgang for at læse mere

Dafniers hjerterytme og koffein/nikotin | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Dafniers hjerterytme og koffein/nikotin | Rapport.