Orbit B HTX | O4.2, O4.4, O5.5, O5.9 | Ellære og idealgasligningen

  • HTX 1. år
  • Fysik A
  • 12
  • 4
  • 1007
  • PDF

Vejledende besvarelse: Orbit B HTX | O4.2, O4.4, O5.5, O5.9 | Ellære og idealgasligningen

Dette er besvarelse af opgaver i Fysik A med fokus på ellære og brug af idealgasligningen.

De fire første opgaver er fra bogen Orbit B HTX af Birgitte Merci Lund (opgave 1 svarer til O4.2, opgaver to er O4.4, opgave 3 er O5.5 & opgave 4 er O5.9 i bogen) Den sidste opgave er givet af læreren og har derfor ukendt oprindelse.

Lærers kommentar

Du bør kigge nærmere på betydende cifre, samt gøre brug af \Leftrightarrow i stedet for \leftrightarrow, ellers en meget fin opgave.

Elevens kommentar

Kigge på betydende cifre

Indhold

Opgave 1 (O4.2)
Opgave 2 (O4.4)
Opgave 3 (O5.5)
Opgave 4 (O5.9)
Opgave 5 (givet af lærer)

Uddrag

Fra boreplatforme i Nordsøen hentes der naturgas op fra undergrunden. Gassen føres hen til etaf de underjordiske naturgaslagre som findes i Danmark. I et af naturgaslagrene er rumfanget 1, 7 · 106 m3. Det indeholder naturgas med temperaturen 8, 0◦C og et tryk p˚a 10, 5 MPa.
Beregn gassens stofmængde

En varmluftballon med rumfanget 250 L fyldes med atmosfærisk luft, som har temperaturen 65 ◦C. Uden for ballonen er temperaturen 10 ◦C. Trykket b˚ade i ballonen og udenfor 102, 4 kPa.
a) Beregn densiteten af den varme luft og af luften uden for ballonen
b) Beregn opdriften på ballonen
c) Den tomme ballon vejer 82 g. Kan den lette?

En resistor har resistancen 2, 0 kΩ. Over resistancen er der en spændingsforskel p˚a 8, 5 V.
a) Beregn den afsatte effekt i resistoren.
b) Bestem resistancen af den anden resistor.

En aluminiumtr˚ad har ved 0◦C en resistans p˚a 1, 8 Ω. En elev opvarmer tråden med enbunsenbrænder til en temperatur p˚a 130 ◦C.
a) Bestem resistansen af den varme tr˚ad.

I et kompliceret kredsløb, givet ved Figur 1, viser amperemetret 1, 25 A. Strømkilden antages
at have indre modstand Ri = 0, 00 Ω
a) Hvad viser voltmetret?
b) Hvad er hvilespændingen, U0 = E, (den elektromotoriske kraft) for batteriet?... Køb adgang for at læse mere

Orbit B HTX | O4.2, O4.4, O5.5, O5.9 | Ellære og idealgasligningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.