Opløselighed i vand, ethanol og rensebenzin

  • STX 1.g
  • Kemi B
  • 10
  • 6
  • 1080
  • PDF

Rapport: Opløselighed i vand, ethanol og rensebenzin

Denne rapport i Kemi B handler om forskellige stoffers opløselighed i vand, ethanol og rensebenzin.

Forsøget omfatter følgende stoffer:
NaCl (s) ionforbindelse
I2 (s), upolær molekylforbindelse
CHCl3 (l), svagt polær molekyleforbindelse
K2Cr207 (s) ionforbindelse
C7H16 (l), upolær molekyleforbindelse
CO(NH2)2 (s), polær molekyleforbindelse
C5H11OH (l), svagt polær molekyleforbindelse

Lærers kommentar

Fin opgave, men i jeres konklusion har I ikke lavet et forsøg, som beviser at ethanol er det bedste stof til at opløse fedt. Dette er også forkert, da rensebenzin er meget bedre.

Indhold

Formål
Teori
- Betegnelserne hydrofil og hydrofob
- Elektronegativitet
- Ionbindinger
Materialer
Forsøgsudførelse
Data
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Betegnelsen hydrofil bruges indenfor kemi, hvor den faktisk betyder vandelskende. Et stof er hydrofil, når den indeholder en eller flere hydrofile grupper som fx en OH-gruppe. En hydrofil gruppe er en polær kovalent binding, hvilket medfører, at molekylet kan opløses polære opløsningsmidler som fx vand. De hydrofile grupper er fx følgende: -O-H-gruppe (Hydroxylgruppe), >C=O gruppe (Carbonylgruppe) og >N-H-gruppe (Aminogruppe).

Betegnelsen hydrofob bruges også inden for kemi, og den betyder vandafskyende/ vandafvisende. Et stof er hydrofob, når det har en eller flere hydrofobe grupper. De hydrofobe grupper er altså de upolære kovalente bindinger. Derfor kan stoffet ikke opløses i polære stoffer som fx vand. De hydrofobe grupper er fx ⇒C-H grupper, ⇒C-Cl grupper, ⇒C-Br grupper og ⇒C-I grupper... Køb adgang for at læse mere

Opløselighed i vand, ethanol og rensebenzin

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.