Oplæg om klimaforandringer | Naturgeografi

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • Ingen givet
  • 2
  • 580
  • PDF

Oplæg om klimaforandringer | Naturgeografi

Dette oplæg handler om klimaforandringer og hvorfor de opstår. Oplægget kommer også ind på konsekvenserne af klimaforandringer.

Opgaven er skrevet i Naturgeografi C.

Elevens kommentar

Besvarelserne er fundet i bogen Naturgeografi C og kilder fra internettet.

Indhold

Hvorfor opstår der klimaforandringer?
Konsekvenserfor den globale opvarmning
Klimaløsninger

Uddrag

Der har de senere år været meget fokus på den smeltende Grønlandske indlandsis. Isen er blevet tyndere ved randen pga. den globale opvarmning og isen er blevet rykket tilbage – men isen er også blevet større midt på. Indlandsisen får tilført masse gennem snefaldet også mister isen masse gennem afsmeltning og gletscherstrømme ud i havet. Indlandsisen har mistet meget masse igennem de sidste par år... Køb adgang for at læse mere

Oplæg om klimaforandringer | Naturgeografi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.