Opgaver i Finansiering om Aktier

 • HHX 2. år
 • Finansiering C
 • 10
 • 6
 • 1590
 • PDF

Opgaver i Finansiering om Aktier

Spørgsmålene var som følger:

Opgave 1:
A. Gør rede for begrebet inflation.
B. Gør rede for forskellige former for inflation.
C. Hvorfor kan nationalbanken holde inflationen i Danmark nede på et acceptabelt niveau ved at gennemføre rentestigninger?

Opgave 2:
A. Hvad er en aktie?
B. Hvad forstås ved en akties stykstørrelse?
C. Gør rede for begreberne en akties teoretiske værdi og en akties børsværdi?
D. Gør rede for forskellen mellem en A-aktie og en B-aktie.
E. Gør rede for forskellen mellem en præferenceaktie og en stamaktie.
F. En børsindtrduktion kan foregå efter forskellige metoder, f.eks. fast kurs, tender, book-building. Forklar de 3 metoder.

Opgave 3:
A. Gør rede for en aktieemission i fri tegning (= aktieemission uden fortegningsret)
B. Gør rede for en aktieemission med fortegningsret for nuværende aktionærer.
C. Hvad forstås ved en fondsaktieemission?
D. Hvad er forklaringen på, at nogen aktieselskaber udsteder medarbejderaktier til favørkurs?

Opgave 4:
Produktionsvirksomheden A/S Hansen, Haslev.
På en ekstra ordinær generalforsamling d. 12. september 2012 vedtages i selskabet at udvide aktiekapitalen med 5 mio. kr. ved at udstede 50.000 aktier med en stykstørrelse på kr. 100. Selskabet har i forvejen en aktiekapital på 15 mio. kr., der omfatter 150.000 aktier med en stykstørrelse på kr. 100.
Børskursen på selskabets aktier udgør 385 d. 12. august 2012. De nye aktier udbydes til kurs 105 med fortegningsret for de hidtidige aktionærer.
A. Beregn den teoretiske børskurs på selskabets aktier efter aktiekapitaludvidelsen.
En aktionær, der i øjeblikket har tre aktier i selskabet, ønsker at sælge sin tegningsret.
B. Beregn tegningsrettens teoretiske værdi.

Opgave 5:
A. Gør rede for, hvad en hovedaktionær er?
Børsmarkedet i Danmark er inddelt i fire delmarkeder efter hver af de hovedtyper af værdipapirer, der handles.
B. Gør kort rede for hver af de fire hovedtyper af værdipapirer.
C. Beskriv risikoen ved hver af fire hovedtyper af værdipapirer.
D. Beskriv afkastmulighederne ved hver af de fire hovedtyper af værdipapirer.

E. Gør rede for den generelle sammenhæng mellem risikoen ved og afkastet af de finansielle investeringer.
F. Hvilke forhold bør en investor inddrage i overvejelserne, når vedkommende ønsker at foretage finansielle investeringer

Lærers kommentar

Mindre fejl, flot opgave.

Indhold

Opgave 1 2
A. Gør rede for begrebet inflation. 2
B. Gør rede for forskellige former for inflation. 2
C. Hvorfor kan nationalbanken holde inflationen ved at gennemføre rentestigninger? 2
Opgave 2 2
A. Hvad er en aktie? 2
B. Hvad forstås ved en akties stykstørrelse? 3
C. Gør rede for begreberne en akties teoretiske værdi og en akties børsværdi? 3
D. Gør rede for forskellen mellem en A-aktie og en B-aktie. 3
E. Gør rede for forskellen mellem en præferenceaktie og en stamaktie. 3
F. En børsintroduktion kan foregå efter forskellige metoder. Forklar de 3 metoder. 3
Opgave 3 4
A. Gør rede for en aktieemission i fri tegning (= aktieemission uden fortegningsret) 4
B. Gør rede for en aktieemission med fortegningsret for nuværende aktionærer. 4
C. Hvad forstås ved en fondsaktieemission? 4
D. Hvorfor udsteder nogle aktieselskaber medarbejderaktier til favørkurs? 4
Opgave 4 4
A. Beregn den teoretiske børskurs på selskabets aktier efter aktiekapitaludvidelsen. 4
B. Beregn tegningsrettens teoretiske værdi. 4
Opgave 5 4
A. Gør rede for, hvad en hovedaktionær er? 4
B. Gør kort rede for hver af de fire hovedtyper af værdipapirer. 5
C. Beskriv risikoen ved hver af fire hovedtyper af værdipapirer. 5
D. Beskriv afkastmulighederne ved hver af de fire hovedtyper af værdipapirer. 5
E. Redegør for sammenhængen mellem risikoen og afkastet af finansielle investeringer. 5
F. Hvilke forhold bør en investor overveje i forhold til finansielle investeringer? 6
Opgave 6 6
A. B. Udarbejd en betalingsstrøm og beregn den omtrentlige årlige effektive rente. 6

Uddrag

Opgave 1
A. Gør rede for begrebet inflation.
Inflation er et økonomiske fænomen, som betyder at der gennemføres prisstigninger på varer og tjenester. I de fleste lande må inflationen ikke være over 2%
Det modsatte er deflation, som betyder at priserne falder... Køb adgang for at læse mere

Opgaver i Finansiering om Aktier

[2]
Bedømmelser
 • 22-04-2016
  Kommer helt klart til at gavne
 • 27-07-2014
  Rigtig gode noter.. (Y)