Opgave om pladetektonik og vulkanisme med fokus på sydsandwichøerne

  • STX 2.g
  • Naturgeografi B
  • 10
  • 6
  • 963
  • PDF

Opgave om pladetektonik og vulkanisme med fokus på sydsandwichøerne

Naturgeografi B opgave om pladetektonik og vulkanisme, hvor eleven har fokuseret på sydsandwhichøerne. Introduktion til opgaven fra eleven:

"I denne opgave vil der blive sat fokus på de forskellige fag emner inde for pladetekto-nik og vulkanisme. Der er især fokus på området omkring syd-sandwich øerne som lig-ger øst ud for Sydamerikas sydligste kyst. Dette område er stort set ubeboet både på grund af det meget kolde vejr, men også fordi det er et meget vulkansk aktivt område. Derfor vil vi også se nærmere på hvordan det påvirker os mennesker, og hvor vigtig geologisk viden er for os."

Lærers kommentar

God sammenhængende besvarelse, hvor du udviser stor forståelse og indsigt i pladetektonikken, dels generelt og specielt i forhold til Sandwichøerne

Indhold

1. Syd-Sandwich Øerne
1.1. De to vulkan- og lavatyper
2. Pladegrænserne og deres aktiviteter
2.1. Sprednings- og subduktionszonen
2.2. Jordskælv
3. Hvilke farer udgør de her aktiviteter
Kilder

Uddrag

1. Syd-Sandwich Øerne
Syd Sandwich Øerne, i det sydelige atlantiske ocean ud fra Sydamerikas sydelige kyst. Selve ø-landskabet er en vulkansk ø-bue som består af 11 hovedøer som ca. strækker sig 400 km. Havdybderne omkring øerne har en gennemsnits dybde på 2600 m. Om-kring 80% af hver ø er dækket af gletsjer. Øerne er inde i subduktionszone med vul-kansk aktivitet. Som vi kan se på vores profil har vi en tydelig dybhavskløft som stræk-ker sig hele vejen ned til ca. 8000 m. Vi kan også se en skjoldvulkan og et stratovulkan, som jeg fortæller om nærmere.

1.1. De to vulkan- og lavatyper
På Syd-Sandwich Øerne har vi to forskellige slags vulkan- og lavatyper. Den første som bliver nævnt er skjoldvulkan, som topper ved ca. 2500 m. En skjoldvulkans lavatype er tyndtflydende og er dannet af smeltet peridotit, den kaldes også mafisk eller basal-tisk. Denne lavatype er tyndtflydende da den er fattig på lange kæder af siliciumdioxid-tetraedre, og det er den fordi at peridotit har et meget lavt indhold af siliciumdioxid. Den anden vulkan er en stratovulkan som også indeholder en anden lavatype. Modsat skjoldvulkanen, har stratovulkanens lavatype et højt indhold af siliciumdioxid-tetraedre. Den har derfor en tyktflydende... Køb adgang for at læse mere

Opgave om pladetektonik og vulkanisme med fokus på sydsandwichøerne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.