Kinas energi, miljø og globalisering | Naturgeografi B

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 10
  • 7
  • 2067
  • PDF

Kinas energi, miljø og globalisering | Naturgeografi B

Kinaopgave skrevet i Naturgeografi B om Kinas energi, miljø og globalisering. I opgaven besvares:

Hvordan er Kinas energiforsyning, og hvilke muligheder er der for at udvikle en bæredygtig energiproduktion?

Belys ved inddragelse af relevant materiale omfang og udvikling i luftforureningen i større byer i Kina.

Hvilken placering har Kina i den globale arbejdsdeling, og hvad betyder det for levevilkårene i Kina? Inddrag både land og by.

Opgaven blev løst individuelt og der var elevtid på 8 timer. Omfanget er cirka 4 sider eksklusiv figurer.

Opgavens udgangspunkt er "Kina - verdens værksted:" http://naturgeografi.gyldendal.dk/Indgange/Problemstillinger/3_Kina_verdens_vaerksted.aspx

Lærers kommentar

Masser af referencer, hvor du trækker vigtige pointer frem. Fin faglig argumentation.
Karakter: 10↑

Elevens kommentar

Øverst i opgaven fortæller jeg om Kinas kulforbrug, hvor jeg aflæste et skema forkert - men i den uploadede opgave er der også lærer kommentar, der vil grafen blive forklaret. Ellers er der enkelte ting jeg kunne komme ind på der også står i lærernoter.

Uddrag

I øjeblikket er Kinas klima ikke noget at råbe hurra for. Specielt grundet den enorme bilpark der på bare 10 år steg fra 4 mio. til 40. mio og der hentydes til at antallet af biler vil stige helt op til 430 mio. i 2035.
Udover at antallet af biler er så højt, bruger de ligeså diesel af dårlig kvalitet. I deres diesel er der et højt indhold af svovl, partikler mm. Faktisk er der hele 15 gange så meget svovl som i EU's diesel. Denne kæmpemæssige forøgelse af biler har sørget for at udledningen af kvælstofilter steg med 7% i 2011 samt NOx-udledningen steg med 9% - på trods af det store arbejde med fokus på at mindske udledningen fra kraftværkerne.
Ydermere har urbaniseringen spillet en rolle til forureningen, da en større befolkning oftest medbringer flere fabrikker grundet de manglende jobs, samt flere biler, flere bygninger, generelt medbringer urbaniseringen en masse faktorer der har noget med forøgelsen af CO2 at gøre. Dette kan illustreres med de to første figurer... Køb adgang for at læse mere

Kinas energi, miljø og globalisering | Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.