Opgave 32.2, 32.3, 32.4 og 32.5 | Kapacitetsstyring | Systime

Opgave 32.2, 32.3, 32.4 og 32.5 | Kapacitetsstyring | Systime

Her finder du en besvarelse af opgaverne 32.2, 32.3, 32.4 og 32.5 fra ibogen "Virksomhedsøkonomi A" fra Systime af Henrik Frølich, Knud Erik Bang, Jeanette Hassing og Marianne Poulsen.

Opgaverne omhandler styring af kapacitet og andre knappe resurser og virksomhederne DEMSON A/S, LIGHTNING A/S, MERKANDISER A/S og TINDERS A/S.

Opgaverne tager hovedsageligt udgangspunkt i beregningen af differensbidraget pr. omtalt enhed og derudfra hvor mange enheder der skal produceres under en given begrænsning i kapaciteten.

Indhold

Opgave 32.2
- A. Beregn i skemaet differensbidraget pr. maskintime for hvert af de tre tandhjul og opstil herefter på grundlag af en prioritering den mest lønsomme afsætningsplan

Opgave 32.3
- A. Udarbejd den optimale afsætningsplan for de fire produkter for det kommende år under hensyntagen til den begrænsede kapacitet på 1.600 timer pr. år
- B. Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan
- C. Beregn, hvor stort et dækningsbidrag virksomheden mister i det kommende år på grund af knaphed på maskintimer

Opgave 32.4
- A. Udarbejd den mest lønsomme afsætningsplan for den kommende måned, når der tages hensyn til den begrænsede kapacitet på 1.200 arbejdstimer
- B. Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan ved den begrænsede kapacitet på 1.200 arbejdstimer
- C. Vurder, om det er lønsomt at benytte overarbejde til de ordrer, som ikke kan produceres inden for de 1.200 arbejdstimer

Opgave 32.5
- A. Beregn den mest lønsomme sammensætning af ordren, når der tages hensyn til den begrænsede mængde specialstål på 1.260 kg
- B. Beregn det samlede dækningsbidrag ved den mest lønsomme sammensætning af ordren ved den begrænsede mængde specialstål på 1.260 kg
- C. Beregn, hvor meget TINDERS A/S højst må betale i ekstra fragtomkostninger, for at det vil være lønsomt at købe specialstålet
- D. Diskuter, om TINDERS A/S eventuelt bør købe stålet, selvom de ekstra fragtomkostninger overstiger det beregnede maksimumbeløb i spørgsmål C

Opgave 32.2, 32.3, 32.4 og 32.5 | Kapacitetsstyring | Systime

[1]
Bedømmelser
  • 31-01-2019
    Givet af HHX-elev på 3. år
    Fiiiin