Opgave 11.9 – Danmark og ERM2 – et stabilt parforhold

 • HHX 2. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 11
 • 2641
 • Word2007

Opgave 11.9 – Danmark og ERM2 – et stabilt parforhold

En besvarelse af Opgave 11.9 – Danmark og ERM2 – et stabilt parforhold, i IØ opgavebogen. Opgaven besvarer opgaverne: a, b, c, d, e, f, g og h.

Opgaven indeholder også henvisninger til litteratur.

Lærers kommentar

Der kunne med fordel været brugt fodnoter.

Indhold

Opgave A.
Målet for den danske penge- og valutapolitik er at holde kronen stabil over for euro. Danmark har ført en konsekvent fastkurspolitik siden 1982, og fra 1999 har den fundet sted inden for rammerne af det europæiske fastkurssamarbejde, ERM2. I kraft af Danmarks stabilitetsorienterede økonomiske politik og den høje grad af økonomisk konvergens med euroområdet blev der ved Danmarks indtræden i ERM2 aftalt et mere snævert udsvingsbånd for kronekursen på +/- 2,25 procent i forhold til centralkursen på euro. Kronekursen har i en årrække ligget stabilt på et niveau tæt ved centralkursen.
Gør nærmere rede for ERM2-samarbejdet.
Opgave B.
Hvorfor har Danmark valgt et snævert udsvingsbånd?
Opgave C.
Hvad menes der med, at Danmark har ført fastkurspolitik?
Opgave D.
Hvilke fordele for dansk erhvervsliv giver det, at vi fører fastkurspolitik?
Opgave E.
Beskriv kort udviklingen i eurokursen ud fra figuren. Giv herunder en kort redegørelse for euroens styrke over for kronen.
Opgave F.
Giv på baggrund af dette en vurdering af, om den danske fastkurspolitik har været en succes.
Opgave G.
Hvad er årsagen til, at Nationalbanken har valgt at lade euroen svinge endnu mindre end de 2,25 procent, som man har aftalt med ECB?
Opgave H.
Hvilke ulemper kan der være forbundet med at føre fastkurspolitik?

Uddrag

Nogle af de lande, Danmark handler mest med, er eurolandene, hvilket er hovedårsagen til, at det er i Danmarks interesse, at euroen ikke svinger alt for meget. Derfor blev der i 1998 indgået en aftale med eurolandene om et delvist fastkurssamarbejde, som det er beskrevet for oven, trådte i kraft i 1999. Dette system kaldes for ERM2 (exchange rate mechanism).

Lande, som deltager i ERM2, fastlægger en centralkurs for euroen. Ud fra denne centralkurs må euroen svinge +/- 15 pct. Flere af de nye EU-lande har indgået ERM2-aftale med ECB. – kilde: International Økonomi, Bind 1, kap. 11.

For Danmark vedkommende går ERM2 altså ud på, at den danske krone ikke må svinge mere end +/- 2,25 pct. I forhold til Euroen. Hermed er der en sammenhæng mellem dette og renten:
De forskellige Centralbanker rundt omkring i Europa kan vælge at udvide eller indskrænke pengemængden ved bl.a. at sælge og købe obligationer, for at følge den europæiske centralbanks rente (samt en risikopræmie – hvilket er årsagen til, at den danske rente generelt er lidt højere end den europæiske centralbanks).
En højere rente vil altså betyde en lavere pengemængdevækst og en lavere rente en højere pengemængdevækst. Hvis pengemængden i Danmark forøges mere end i Euroområdet, vil der komme højere inflation i Danmark end i Euroområdet, hvilket er negativt... Køb adgang for at læse mere

Opgave 11.9 – Danmark og ERM2 – et stabilt parforhold

[2]
Bedømmelser
 • 29-09-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Virkelig gooooood opgave, kan helt sikkert anbefales!
 • 17-08-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwauw