Omstilling: Optimal opladning af elektronisk udstyr | Teknologi B

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • 12
  • 54
  • 11662
  • PDF

Eksamensprojekt: Omstilling: Optimal opladning af elektronisk udstyr | Teknologi B

Eksamensprojekt i Teknologi B fra 2014 på HTX med overemnet "Omstilling". Projektet er udarbejdet i elværkstedet og det udførte produkt er en fornyelse af den almindelige iPhone 5 oplader.

Ud fra vores nøgleproblem: ”Mange overoplader deres elektroniske udstyr”, har vi udarbejdet en problemformulering der hedder:
- Hvor meget overopladning gør skade på batteriet i udstyret?
- I hvor høj grad er overopladning en trussel for lithium-forbruget?
- Hvordan kan man mindske overladning af elektronisk udstyr på en økonomisk og
miljøforsvarlig måde?
De ovennævnte punkter vil blive undersøgt, og besvaret løbende igennem rapporten.

Indhold

Forside 1
Forord 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 5
Mindmap 6
Problemanalyse 7
Problemtræ 12
Problemformulering 14
Foreløbig tids- og aktivitetsplan 14
Behovsundersøgelse 15
Krav til løsningsforslag 17
Løsningsforslag 17
Valg af løsning 18
Helhedsvurdering 18
Vægtningsskema 20
Teori 20
Produktkrav 22
Endelig tids- og aktivitetsplan 23
Teknologianalyse 24
Produkt 24
Teknik 24
Viden 24
Organisation 25
Arbejdstegninger 26
Fremstillingsproces 28
Prisliste 31
Afprøvning 32
Afprøvning til produktkravene 33
Fremgangsmåde 33
Resultat af afprøvningerne 33
Generelle resultater for afprøvningerne 35
Forbedringsforslag 36
Miljøvurdering 37
Samlet miljøvurdering 39
Teknologivurdering 40
Konklusion 42
Perspektivering 43
Procesbeskrivelse 44
Kildeliste 45
Bilag 1 - 47
Mindmap 47
Bilag 2 - 48
Problemtræ 48
Bilag 3 - 49
Foreløbig tids- og aktivitetsplan 49
Bilag 4 - 49
Endelig tids- og aktivitetsplan 49
Bilag 5 - 50
Arbejdstegninger 50
Bilag 6 - 52
Behovsundersøgelse 2
Bilag 7 - 54
Spørgeskema 54

Uddrag

Forord
Denne rapport er udarbejdet af X , X og X i teknologifaget på B niveau i perioden fra januar til mart 2015.
Det overordnet emne er omstilling. Vi har valgt at fokusere på livstil og omstilling. Vi har derefter afgrænset emnet til materialeforbrug med fokus på ressource forbrug.
Vi har valgt at afgrænse problemet til ressource forbrug på grund af vores forbrugsmønstre har ændret sig markant gennem årene mens teknologien har fulgt kraftigt med.
I Løbet af 1900-tallet var der ikke meget fokus på at spare samt genbrug, dette har ført til dårlige vaner og en masse unødvendig forurening grundet begrænset viden, da man ikke har været klar over konsekvenserne.
I dag mærke vi konsekvenserne af alt den forurening vi har været med til ud slippe – og som vi stadig gør den dag i dag, dog har vi fået mere fokus på grønenergi samt genbrug. I dag er der stor fokus på at lande samt befolkningen hver især er med til at rette op på alt det vi har ødelagt gennem årene.
Derfor mener vi, at det valgt problem ressource forbrug er relevant, da folk ikke har væsentligt meget fokus på netop det område i særlig høj grad.
Igennem forløbet vil vi forsøge at finde et produkt, som kan hjælpe med at sænke ressource forbruget for hver enkel borger. Vi vil forsøge at finde et produkt, som folk ikke umiddelbart tænker er et problem, men som kan have stor betydning i det lange løb.
Det produkt vi har valgt at fremstille er en oplader doc som stopper opladninger efter fuld opladning med fokus på mobiltelefoner.
Produktet fremstilles primært i mekanik, men EL-værkstedet er også indover.
I dette forløb har det krævet viden om el for at producere denne timer som skal stoppe ladningen ved fuldt opladt. Derudover kræver det et hvis håndarbejde i mekanik for at skabe et produkt med et udseende som forbrugerne vil have stående fremme og mindst mulige ressourcer for at spare på energiforbruget ved producering.

Indledning
Ressource forbrug er betydeligt relevant for forurening. Desto mere vi bruger desto mere forurener det. Det er et enkelt problem, men alligevel har vi så svært ved at ændre vores vaner. Vores levestandard er blevet forhøjet i takt med teknologiens udvikling. I dag er der ikke nogen der kan leve uden elektronik og vi bruger flere penge i dag end nogensinde før på at opgradere til nyere og smartere produkter.
Elektroniske produkter bruger vi hver dag, og for det meste hele dagen. De fleste er mere eller mindre afhængige af mobiltelefoner, tv, computer, radio og tablets. Indehavere af sidst nævnte produkter tænker som regel ikke over hvordan man kan få det mest optimale ud af batteriet.
Computer samt radio bliver måske endda aldrig slukket for, hvis det bare står i hjemmet. Dette fører til en masse unødvendigt energi. Når det kommer til mobiltelefoner, computer og tablets så bruger de fleste disse produkter i løbet af dagen, derfor skal batteri brugstiden gerne kunne holde i en hel dag hvis ikke længere. For at opnå denne brugstid, sætter de fleste blot deres elektroniske produkter til over natten og vågner op til fuldt opladt elektronisk udstyr. Dette er dog ikke den mest optimale måde at oplade elektronik på, da det vil mindske batteriets levetid. Udover at det ikke er optimalt, så er det også en masse unødvendigt energi, som bliver brugt igennem en hel nat. Vi vil i denne opgave gå mere i dybden med problemet om batteriet og dets levetid samt lave undersøgelser for hvor udbredt problemet egentlig er.
.....

Elektroniske produkter bruger vi hver dag, og for det meste hele dagen. De fleste er mere eller mindre afhængige af mobiltelefoner, tv, computer, radio og tablets. Indehavere af sidst nævnte produkter tænker som regel ikke over hvordan man kan få det mest optimale ud af batteriet.
Computer samt radio bliver måske endda aldrig slukket for, hvis det bare står i hjemmet. Dette fører til en masse unødvendigt energi.
...
I dette diagram, kan man læse sig frem til at de indre skader der forårsages på telefonerne, er der masser af, imens reparationerne på denne type skader er næsten ikke eksisterende. Hvis disse informationer sættes sammen med at der bliver købt flere og flere mobiltelefoner kan man sammenføre, at folk skiller sig af med deres mobiltelefoner når de får denne type skade. Desuden,
....
Vores problemtræ består af informationer om årsager og virkninger. Vores virkninger går fra midten af og ned. Vores årsager går fra nøgleproblemet og op af. Årsager kunne f.eks. være spørgsmål til nøgleproblemet, såsom ''hvorfor'' nøgleproblemet er et så stort problem.
Virkning kan været et andet spørgsmål til nøgleproblemet som, hvilke konsekvenser nøgleproblemet har, i forhold samfundet eller miljø.
...
Ud fra denne dataopsamling for vores deltageres behov, har vi nu gjort os overvejelser om hvad vores målgruppe ønsker sig. Da vi ønsker et produkt der lever op til vores målgruppes behov, vil vi derfor følge de indsamlede dataer for at udarbejde en bedre konkurrenceevne
...
Vi har fundet 3 løsningsforslag som skal hjælpe batteriets levetid samt forlænge brugstiden, og på samme tid opfylder alle kravene til det endelige løsningsforslag. Løsningsforslagene forklares forneden:
1. Bluetooth oplader, hvor det elektriske produkt oplader uden et fysisk stik, men hvor produktet skal være i nærheden af en boks, som udseender signalerne. Boksen skal registre når batteriet er fuldt opladt. Produktet produceres primært i el, med hjælp fra mekanik til at skabe et design.
2. Trådløs oplader, hvor du placere dit elektroniske produkt på et bord eller en plade og batteriet derefter begynder at oplade, der skal være en timer som registre når batteriet er fuldt opladt. Produktet fremstilles i El samt mekanik.
...
Vi har lavet dette produkt med formålet, at mindske ressourcer på batterier. Batterier bliver produceret på metal og det kan blive skadet. Vi har et x antal af metaller og det skal passes på, så med vores produkt hindre vi ressourcerne.
...
Hvad der er værd at vide, når man skal fremstille en mekanisk oplader, er faktorer som sikkerhed, erfaring, design og fysik.
Med hensyn til sikkerhed, kan der være en lang række sikkerhedsregler forbundet med brugen af mekanikværkstedet. Sikkerhedssko, kitler, brugsanvisninger o. lign. er alle med til at øge sikkerheden i værkstedet... Køb adgang for at læse mere

Omstilling: Optimal opladning af elektronisk udstyr | Teknologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.