SSO om prærieindianernes religion

 • HF 2. år
 • SSO (Religion B)
 • Ingen givet
 • 23
 • 6252
 • Word2003

SSO om prærieindianernes religion

SSO i Religion B om prærieindianernes religion.

Opgaveformulering/Indledning
Da det er påkrævet at aflevere en større skriftlig opgave på 2Hf, har jeg valgt at skive om prærieindianernes religion. Inden for dette emne er der meget at skrive om, derfor har jeg valgt at begrænse området i min opgave, ved at skrive hovedsalig om Dakotaerne, hvor under jeg vil komme ind følgende spørgsmål.

 De mystiske kræfter
Her under vil jeg undersøge hvad Dakota indianernes livsproces består af.

Derefter vil jeg koncentrerer mig om de forskellige stadier i processen, der udover vil jeg se nærmere på deres Gudeforståelse, og hvad den består af, samt hvordan Dakotaerne ser på universet, og hvad de basere deres hverdag på?

 Visioner
Her vil jeg se hvad en vision er og hvilken betydning de har for indianerne, og hvordan indianerne udføre dem.

 Soldansen
Hvad indebære soldansen? Hvad formål tjener den? Hvordan udføres den?

 Kristendommens påvirkning på indianernes religion.
Hvordan kar kristendommen påvirket indianernes religion/kultur? Samt hvad årsagen er til enden på indianernes frie kult?


Årsagen til at jeg har begrænset mig til Dakota indianernes religion skyldtes, at siden opgaven skal være begrænset af en hvis størrelse, har jeg ikke kunne finde plads til en bredere uddybelse af alle de forskellige indianers stammers stammers religion

Indhold

Indledning s.2

De mystiske kræfter s.3
 De fem cirkler s.3
 Wakan Tanka s.4
 Universalcirklen s.5
 Verdenstræet s.6

Visioner s.7
 Grundlæggende om visioner s.7
 Mandsindvielsen s.7

Soldansen s.10
 Indhold i soldansen s.10
 Soldansens udførelse s.10
 Betydning af soldansen s.12

Kristendommens påvirkning på indianernes religion s.15
 Åndedansen s.15
▪ Indhold i åndedansen s.15
▪ Betydning af åndedansen s.16
▪ Indianernes nederlag s.17

Konklusion s.18

Noter s.19

Bilag s.20

Litteraturliste s.23

Uddrag

De fem cirkler

Den første cirkel: Menneskene fødes ind i tilværelsens inderste cirkel. Der er tilværelsens og naturens første cirkel, så længe man befinder sig her, tænker man udelukket på sig selv og alt man gør, gør man kun for sig selv, man tager og giver aldrig tilbage.
- Denne cirkel er individet og egoismens cirkel

Den anden cirkel: Lidt efter lidt opdager mennesket sine forældre og søskende dvs. der er en større cirkel uden om dens egen. Mennesket lærer også at det kan lære af sine forældre og de kan lære noget af det. Mennesket bliver klogere for hver dag og indser at det kan få større resultater med familien, end uden den. Mennesket lære f. eks også at der er en større cirkel uden om familien,.
- Denne cirkel er familiens cirkel.

Den tredje cirkel: Når det indianske menneske er blevet klogt nok, forlader det den anden cirkel og træder ind i den tredje cirkel, hvor der er mange flere mennesker og oplevelser. Hos mange indianere skal man igennem ritualer og ceremonier fra den anden til den tredje. Dette er tilfældet ved Dakota indianerne, hvor man kan sammenligne med mandsindvielsen
Mandsindvielsen er en overgangsrite fra dreng til mand, hvor man løsriver sig fra forældrebindingen.
I den tredje cirkel opdager mennesket, at personen kun er noget sammen med andre. Man kan udrette meget på egen hånd, men man vil altid udrette mest sammen med andre. Dette kan sammen lignes med at en oplevelse er bedst, når den kan fortælles til andre, eller at andre er med til oplevelsen.
- Den tredje cirkel handler om det menneskelige fællesskab.

Den fjerde cirkel: den fjerde cirkel er naturen(moder jord): bjerge, søer, floder, skyerne, planterne og dyrene. Med andre ord er den fjerde cirkel det jordiske fællesskab, hvor natur og mennesket går op i en højere enhed, som er nødvendig for at jorden skal bestå. I den fjerde cirkel lærer det indianske menneske at inddrage menneskelivet i det jordiske ... Køb adgang for at læse mere

SSO om prærieindianernes religion

[16]
Bedømmelser
 • 03-02-2004
  Ja, ja... det da en opg der sir... klør-knægt...
 • 31-10-2006
  Brugbar, og velskrevet opgave.
 • 21-04-2008
  kanon
 • 22-01-2007

Materialer relateret til SSO om prærieindianernes religion.