SOP: Oliekrisen og Finanskrisen i IØ og Historie

SOP: Oliekrisen og Finanskrisen i IØ og Historie

SOP om Oliekrisen 1973-1974 sammenlignet med Finanskrisen, og min studieretningsprojekt opgave er skrevet i International Økonomi A og Samtidshistorie B - I opgaven gør jeg bl.a. rede for oliekrisen og finanskrisen, og ser på deres årsager, for til sidst at foretager en komparativ analyse af deres årsager og initiativer igangsat for at modvirke de to kriser.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Afgrænsninger 3
Redegørelse for oliekrisen 1973 4
De glade 60'ere 5
Oliekrisens 1973/1974 opståen 7
Hvilke initiativer iværksatte den danske regering i forsøget på at dæmme op for oliekrisen1973/1974? 9
Ugly Monday, Black Monday and The Black Week 10
Finanskrisen i 2008's opståen 13
Hvilke initiativer iværksatte den danske regering i forsøget på at dæmme op for Finanskrisen? 16
Finanskrisen udvikling i Danmark 18
Sammenligne kriserne og angiv ligheder og forskelle 19
Diskuter hvilke foranstaltninger regering og folketing kan tage for at undgå lignende kriser i fremtiden. 20
Konklusion 21
Litteraturliste/kildeoversigt 25
Bilag 26

Uddrag

Indledning

Jeg vil i min opgave starte med at redegøre for oliekrisen, derefter ville jeg kort komme ind på de glade 60'ere. Efterfølgende ville jeg analysere grunden til krisens opståen, og finde hvilke initiativer den danske regering iværksatte i forsøget på at dæmme op for krisen i 1973/1974.

Så vil jeg gøre det samme for finanskrisen, redegøre, analysere og finde hvilke initiativer den danske regering iværksatte i forsøget på at dæmme op for finanskrisen. Dog vil jeg mere specifikt komme ind på de makroøkonomiske mål i finanskrisen.

Til sidst vil jeg sammenligne de to kriser, det vil jeg gøre ved at finde ligheder og forskelle. Derefter vil jeg diskutere foranstaltninger regeringen og folketinget kan tage i brug for at undgå lignende kriser i fremtiden og slutter opgaven af med en konklusion.

Afgrænsninger

Jeg har valgt at skrive om oliekrisen og finanskrisen, derudover ville jeg afgrænse det til at tage udgangspunkt i den første oliekrise og kun de elementer der vedrører, betalingsbalancen, BNP, arbejdsløsheden og inflation. Yderligere ville jeg kun komme ind på perioden 1973-1978.

Finanskrisen har konsekvenser for hele Europa og vesten, udover at krisen er startet i USA, vil jeg kun koncentrere mig om de danske problemstillinger i Danmark.

Jeg vil kun kigge på begge kriser, udefra danske briller.

Redegørelse for oliekrisen 1973

OPEC var en organisation for de olieeksporterende lande, der blev dannet i 1960, og den har stor betydning for olieindustrien i Mellemøsten. OPEC står for, at hjælpe de lande der producere olie med at fastlægge verdensprisen på olie. Da OPEC blev dannet bestod det af to ikke-arabiske lande, Iran og Venezuela, og tre arabiske lande Kuwait, Irak og Saudi Arabien. Årsagen til at førnævnte lande gerne ville oprette deres egen organisation var, at indtil 1960'erne var det olieselskaberne, der fastlagde priserne og den var relativ lav. Men med dannelse af OPEC begyndte de at kræve en... Køb adgang for at læse mere

SOP: Oliekrisen og Finanskrisen i IØ og Historie

[1]
Bedømmelser
  • 03-12-2012
    God opgave med nyttige informationer