Olie og alternative energikilder | Rapport | Naturgeografi C

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 7
  • 8
  • 1572
  • PDF

Olie og alternative energikilder | Rapport | Naturgeografi C

Rapport i Naturgeografi C om olie og alternative energikilder.

Rapporten indeholder et teoretisk afsnit om oliedannelse, som redegør for dannelsen af olie i Nordsøen og besvarer hvad der skal til for at danne olielommer. Rapportens teoretiske afsnit redegør også for oliens historie og besvarer spørgsmål omkring olie i Danmark. Diskussionsafsnittet diskuterer brugen af alternative energikilder.

I teoriafsnittet besvares disse spørgsmål:

Hvordan dannes olie og hvad skal der til for at skabe en olielomme?
Hvorfor er der olie i Nordsøen?
Hvor længe har Danmark været en olieproducent
Hvor finder vi vores olie, og hvem er ansvarlig for at udvinde den?

Indhold

Indledning 2
Teoretisk del - oliedannelse: 2
Teoretisk del - historie: 3
Diskussion om alternativ energiform 4
Konklusion 5
Litteraturliste 6
Bilag 7

Uddrag

Indledning
I forbindelse med et forløb om energityper og deres givne adfærd samt udnyttelsesmuligheder, er der i denne opgave undersøgt netop olie som energikilde. Hvordan olie opstår, udvindes, udnyttes og funktionalitet med henhold til både historisk og samfundsmæssigt kontekst er alt sammen uddy-bet med underbyggende teori om ressourcen. Yderligere, vil definition af både danske olieresurser samt reserver munde ud i en opsummerende diskussion og konklusion om oliens rolle som energi-type i det moderne Danmark samt den alternative energiform, tidebølgeenergi.

Teoretisk del - oliedannelse:
Hvordan dannes olie og hvad skal der til for at skabe en olielomme?
Olie dannes ud fra et organisk stof, der ligger i bestemte lag i jorden. Når lagene udsættes for lange tryk og temperaturforhold, dannes der olie. Den aflejring, olien dannes i, kaldes en kildebjergart. Kildebjergartens oliedannelse kræver to ting. Allerførst skal det organiske materiale begraves i et iltfrit sediment. Hvis der er ilt, er der mange dyr som nedbryder det organiske materiale, hvilket resultere i ingen oliedannelse. For det andet skal materialet også, som nævnt tidligere, udsættes for både et tryk og varme. Det sker ved, at der aflejres ydermere sediment ovenpå. Når olien er dannet, skal den flytte sig til en anden bjergart, det er grundet de bjergarter, der kan danne olie er meget massive lersten og skifre, som olien ikke kan pumpes ud af. Olie er i mellemtiden lettere end den omgivende stenmasse og derfor bevæger den sig mod jordoverfladen, under havbunden... Køb adgang for at læse mere

Olie og alternative energikilder | Rapport | Naturgeografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.