Øvelser og opgaver fra kapitel 10 "Kinematik: Hvordan ting bevæger sig" i ORBIT B htx

  • HTX 2. år
  • Fysik B
  • 10
  • 6
  • 1410
  • PDF

Øvelser og opgaver fra kapitel 10 "Kinematik: Hvordan ting bevæger sig" i ORBIT B htx

Besvarelse af øvelserne 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 og opgaverne 10.1, 10.2, 10.3 og 10.4 fra kapitel 10 "Kinematik: Hvordan ting bevæger sig" fra bogen ORBIT B htx af Birgitte Merci Lund, Jens Kraaer og Per Holck.

Alle øvelserne og opgaverne omhandler emnet kinematik dvs. grundlæggende teori om sammenhængen mellem tilbagelagt afstand, hastighed og acceleration.

Indhold

Ø10.1: Person går en strækning: 1
Ø10.2: En pige svømmer: 1
Ø10.3: Et tog kører med konstant hastighed: 1
Ø10.4: Enheds omregning: 2
Ø10.5: En person løber en tur: 2
Ø10.6: En bil holder stille ved lyskryds: 3
Ø10.7: En person taber sine nøgler: 3
Ø10.8: Astronauter: 3
Ø10.9: En motorcykel starter fra hvile: 3
Ø10.10: Fald fra 10-metervippen: 4
Ø10.11: Fra et stillads kastes en mursten: 4
Ø10.12: Golfspiller kaster golfkugle lodre op: 4
Ø10.13: En bil kører på tør motorvej: 5
Opgave 10.1
Hvor langt er cyklisten nået efter 35 min.?
Opgave 10.2
Hvad er bilens hastighed efter 18 sekunder?
Hvor lang er den strækning, bilen har kørt efter de 18 sekunder?
Opgave 10.3
Hvor lang tid går der, inden bilen stopper?
Hvor langt har bilen bevæget sig i dette tidsrum?
Opgave 10.4
Hvor lang tid har det taget bilen at tilbagelægge den pågældende strækning?

Uddrag

Ø 10.6
Tid (∆​t): 4,6 s
Hastighed (∆​v): 40 km/h
Formel: m/s = (km/h * 1000) / 3600
(40 * 1000) / 3600 = 11,11 m/s

Formel: a = ∆v / ∆t → m/s​
2​ = (m/s) / s
Bestem accelerationen (a): 11,11 / 4,6 = ... m/s


Ø 10.7
Tid (t): 0,48 s
V0: 0

Formel: v(t) = v​0​
+ a * t
Hastighed (v), når accelerationen (a) = 9,82 m/s : 0 + 9,82 m/s 2/ 0,48 s = ... m/s

Formel: v = a * t → v / a
T = 3,0 / 9,82 = 0,305 s
Tid (t) før nøglerne rammer gulvet, hvor hastighed (v) er 3,0 m/s:
0,48 - 0,305 = ... før

Ø 10.8
Starthastighed: 0 km/h
Slut hastighed (∆​v): 1800 km/h

Formel: m/s = (km/h * 1000) / 3600
(1800 * 1000) / 3600 = 500 m/s
Tid (∆​t): 14 s

Formel: a = ∆v / ∆t → m/s 2​ = (m/s) / s
Bestem accelerationen (a): 500 / 14 = ... m/s... Køb adgang for at læse mere

Øvelser og opgaver fra kapitel 10 "Kinematik: Hvordan ting bevæger sig" i ORBIT B htx

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Øvelser og opgaver fra kapitel 10 "Kinematik: Hvordan ting bevæger sig" i ORBIT B htx.