Nyttevirkning af spritbrænder | Rapport | Fysik C

  • Studenterkursus 1. år
  • Fysik C
  • 10
  • 9
  • 1607
  • PDF

Nyttevirkning af spritbrænder | Rapport | Fysik C

Rapporten redegør for et forsøg, hvor nyttevirkningen af en spritbrænder over en kolbe med vand bestemmes. Forsøget et opdelt i to dele: et hvor spritbrænderen er isolereret med sølvpapir og et uden isolering.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Forsøgsopstillinger
Fremgangsmåde
Målinger
Databehandling
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Formål:
Vores formål med forsøget er, at vi vil fastslå nyttevirkningen ved opvarmning af vand over en spritflamme samt effekten som brænderen opvarmer med. Med dette vil vi finde nyttevirkningen i procent i forhold til hvor meget termisk energi der bruges til opvarmning af vandet.
Vi har en hypotese om, at hvis vi udfører forsøgt uden isolering først, og derefter udfører det med isolering, så vil vi se en forskel i mængden af nyttevirkning. Den som er isoleret vil have en højere nyttevirkning end den som ikke var isoleret.
Hvis vi skal se på det med hverdagsøjne, så kan vi bruge dette forsøg til at sammenligne hvordan en varmtvandsbeholder fungerer. I disse miljøvenlige og grønne omstillingstider er forbrugeren naturligvis interesseret i, at denne er så energieffektiv som mulig. Hvis meget af energien går til spilde, så er varmtvandsbeholderen naturligvis ikke energi og miljøvenlig. Det kan bestemt også mærkes på strømregningen, som naturligvis vil stige eftersom meget af den egentlige og tiltænkte energi går til spilde.

Teori:
For at regne vores Esprit = Evand + Ekolbe + Etab , som betyder den totalt omsatte energi vi får ved spritafbrændingen, når energien som vandet har modtaget til opvarmning, energien som kolben har modtaget samt energien som går tabt alle tre lægges sammen. Vi kan vi benytte os af formlen: E = B * m, da de egentlig betyder det samme. Energien i vandet, kolben og den tabte energi lagt sammen må jo nødvendigvis give al den energi spritbrænderen har forbrændt tilsammen. Lad os ... Køb adgang for at læse mere

Nyttevirkning af spritbrænder | Rapport | Fysik C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.