Delopgave C: Nye globale magter | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 9
 • 2418
 • PDF

Delopgave C: Nye globale magter | Samfundsfag A

Besvarelse af delopgave C "Nye globale magter?" fra eksamenssættet fra juni 2012 "Den globale verden" i samfundsfag på STX.

Opgaveformuleringen lød:
C2. Undersøg i hvor høj grad Mette Skaks opfattelse af BRIK-landenes position i internationalt politik kan understøttes af materialet i bilag C2. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.
C3. Diskuter, i hvor høj grad det ville være en fordel eller ulempe for det internationale samfund, at USA's magt er på retur. I diskussionen skal du tage udgangspunkt i bilag C3, og du skal anvende teorier om internationalt politik.

Studienets kommentar

En god besvarelse, der vidner om fint indsigt og overblik over et komplekst emne med reference til bilagene.

Uddrag

I artiklen ”Muskellande: Brik'er til en ny verdensorden” redegør Mette Skak for, at det, der før blot var en prognose om, at BRIK-landene ville få magt i den internationale politik, nu er virkelighed. Efter de og flere magtfulde lande på internationalt plan blev inddraget i G20, er det tydeligt at se, at BRIK-landene ikke er uden relevans, når der drøftes globale spørgsmål som fx økonomi, sikkerhed og krisestyring. Mette Skak konkluderer, at BRIK-landene har haft stor fordel af globaliseringen, de er globaliseringens vindere, og at de derfor ikke længere kan ignoreres på internationalt plan.

Jeg vil i denne opgave undersøge, om materialet i bilag C2 støtter op om Mette Skaks påstand. Jeg vil først fokusere på økonomisk magt, derefter vil jeg kigge på militærmagt og til sidst vil jeg undersøge lidt mere blød magt som fx overholdelse af menneskerettigheder.

For at undersøge, om BRIK-landenes økonomiske placering på verdensplan er blevet bedre, kan man kigge på landenes bruttonationalprodukt, deres årlige realvækst i BNP og BNP pr. indbygger. Bilag 1 viser BRIK-landenes BNP pr. indbygger sammenlignet med USA. Her kan vi tydeligt se...

---

I artiklen ”USA's tydelig tab af global magt” argumenterer David Trads for, at USA ikke længere kan betragtes som en hegemon. Efter et G20-topmøde i 2010, hvor det var tydeligt, at Kinas leder havde større politisk magt end Obama, mener David Trads, at den unipolære verdensorden, som har præget verden siden Den Kolde Krig, er slut. Verdens andre nationer lytter i ligeså høj grad til Kina som til USA, og de europæiske nationer tager deres egne standpunkter. Trads citerer Obama for at erkende, at USA faktisk har haft overproportionel magt, og at en lang række nationer nu forsøger at komme frem på verdensscenen. Obama siger officielt, at det er sundt at flere lande forfølger deres interesser og ideer, men, skriver David Trads, mener han det nok ikke helt.

Jeg vil nu diskutere fordele og ulemper ved, at USA mister magt i det internationale samfund. Det vil jeg gøre ved først at argumentere ud fra en realistisk synsvinkel... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Nye globale magter | Samfundsfag A

[12]
Bedømmelser
 • 15-02-2015
  Jeg er rigtig glad for, at jeg downloadede denne, da den gav mig den sidste inspiration til min opgave. Jeg kan godt lide, at der bliver refereret meget til artiklen.
 • 02-10-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  En meget god start til selv at komme i gang, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal gribe opgaven an.
 • 24-01-2017
  God og velskrevet opgave. Velfortjent 12-tal.
 • 23-04-2015
  Meget fin opgave til inspiration