NV-Rapport - Spildevand

NV-Rapport - Spildevand

Dette er en rapport i NV (Naturvidenskabeligt grundforløb), som handler om spildevand. Vi svarer på en række spørgsmål om rensning af vandet og kommer også ind på fordampning af vand, påvisning af grundvandets indhold og mere.

Lærers kommentar

Min lærer havde stort set ikke andet at sige end at den var rigtig god og virkelig godt gennemarbejdet.

Indhold

1. Indledning
2. Spildevand
3. Avedøre spildevandscenter
4. Lys og vinds betydning for fordampningen fra en vandpyt samt skydannelse
5. Analysemetoder for grundvands indhold af chlorid og fosfat
6. Danmarks unikke drikkevandsressource og grundvandsdannelse
7. Beskrivelse af forsøg med gærceller i glucoseopløsning
8. Konklusion
9. Litteraturliste

Uddrag

Alt liv på jorden indeholder vand i større eller mindre grad. Og der er en vigtig råvare, både for mennesker og industri. Vandets kredsløb har derfor stor betydning. Kort fortalt går det ud på, at nedbør rammer jordoverfladen, have (saltvand) eller søer (ferskvand). Fra jordoverfladen trænger vandet igennem de øvre og dybere jordlag helt ned til grundvandet for til sidst at ende i havet. Ved fordampning fra jordoverfalden, have og søer får atmosfæren vand tilbage igen.

Vi mennesker griber ind i dette kredsløb, da vi bruger overfladevand og grundvand. Da vi bliver flere og flere mennesker på jorden, er der mange steder blevet mangel på vand, der kan anvendes til produktion af drikkevand. Når vi bruger vandet føres urenheder ud i vandet. Det forskyder vandenes biologiske balance. Derfor er det meget vigtigt, at vi renser vandet inden vi føre det ud... Køb adgang for at læse mere

NV-Rapport - Spildevand

[2]
Bedømmelser
  • 27-01-2014
    fin Rapport og godt opbygget.
  • 21-10-2015
    rigtig god rapport :D